Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ

Số ký hiệu Ban hành Tên mẫu biểu
Mẫu A1-1-ĐXĐT Mẫu phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở 2023 Tải xuống
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu KH&CN cơ sở 2023 Tải xuống
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở 2023 Tải xuống
06/02/2023 Hướng dẫn đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở 2023 Tải xuống
95/KHCN-QLCN&CN 17/2/2020 Công văn đề xuất dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tải xuống
3 27/12/2019 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở Tải xuống
2 27/12/2019 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu KH&CN cơ sở Tải xuống
1 27/12/2019 Mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở Tải xuống
795/SKHCN-QLKH 27/12/2019 Công văn hướng dẫn đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2020 Tải xuống
Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (Bản Word) Tải xuống
Số 37/SKHCN-QLKH 15/01/2020 Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 Tải xuống
Biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu thông tư 15/2018/TT-BKHCN bản Word Tải xuống
15/11/2018 Thông tư 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN Tải xuống
07/01/2019 Công văn gửi các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN 2018 Tải xuống
07/1/2019 Danh sách các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN năm 2018 Tải xuống
mẫu 1 mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở năm 2019 Tải xuống
mẫu 2 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu KH và phát triển công nghệ cơ sở năm 2019 Tải xuống
mẫu 3 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở 2019 Tải xuống
Mẫu thuyết minh dự án 2013 Tải xuống

Tổng số 77 bản ghi / 4 trang
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0