Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 12/07/2017
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XVIII: Đại biểu HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình


 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XVIII, sau diễn văn khai mạc, dưới sự chủ trì của Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

 

 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017do đồng chí Hà Kế San- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc khẳng định: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên nền tảng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; các lĩnh vực kinh tế - xã hội có bước phát triển đồng bộ, bền vững hơn. Kinh tế ổn định, tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá hiện hành) ước đạt 21.934 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá 2010) ước đạt 5,96%; sản xuất công nghiệp đã có những yếu tố mới cho tăng trưởng; lĩnh vực dịch vụ đạt kết quả khả quan, có sự bổ sung năng lực phục vụ lưu trú chất lượng cao, thu hút được các tập đoàn lớn nghiên cứu đầu tư phát triển dịch vụ chất lượng cao; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất, sản lượng đạt khá; đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất trứng gà sạch áp dụng công nghệ cao, góp phần đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại nền nông nghiệp. Chỉ số giá tiêu dùng giữ ở mức thấp; giá trị xuất khẩu, thu ngân sách tăng cao hơn cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh được ghi nhận có sự cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tăng 6 bậc so với năm 2015; kết cấu hạ tầng trọng điểm được chú trọng hoàn thiện, góp phần cải thiện địa hình kinh tế, tạo hiệu ứng tích cực cho thu hút đầu tư.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích khá. Công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt Phú Thọ là một trong ba tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân gắn với triển khai bảo hiểm y tế. Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động lễ hội truyền thống được thực hiện tốt, tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng đất Tổ. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục được chú trọng nâng cao, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính công được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả chủ yếu như sau:

 

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá hiện hành) ước đạt 21.934 tỷ đồng, đạt 43,9% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá 2010) ước đạt 5,96% (cùng kỳ 8,57%), trong đó: khu vực công nghiệp - Xây dựng tăng 7,26%, dịch vụ tăng 6,38%, nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,14%.

 

- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 526 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ, đạt 44,1% kế hoạch;

 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.645 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ, đạt 45,3% kế hoạch;

 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.702,4 tỷ đồng, tăng 26,4%, bằng 55,2% dự toán. Chi ngân sách địa phương đạt 5.317,5 tỷ đồng, bằng 50,4% dự toán;

 

- Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiến cố hóa đạt 59% (kế hoạch cả năm 60,2%);

 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 58%  (kế hoạch cả năm 60-61%);

 

- Số lao động có việc làm tăng thêm 7.863 người, đạt 52,4% kế hoạch; xuất khẩu lao động 1.320 người, đạt 52,8% kế hoạch;

 

- Công nhận thêm 18 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 50% kế hoạch;

 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 84%, tăng 3,3% so với cùng kỳ (kế hoạch cả năm 86%);

 

- Tiếp tục nâng cao tiêu chí xã đạt nông thôn mới trên toàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí ở các xã dự kiến công nhận năm 2017 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020  (kế hoạch cả năm công nhận thêm tối thiểu 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

 

- Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt 94,3%, tăng thêm 0,8% so với cùng kỳ (kế hoạch cả năm 95%).

 
 

Tuy nhiên 6 tháng đầu năm, kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại; hiệu quả sản xuất còn thấp, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; ngành công nghiệp chưa có nhiều sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao; đổi mới khoa học, công nghệ trong sản xuất còn chậm. Quá trình hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế, điển hình là việc giảm mạnh giá thịt lợn hơi ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người chăn nuôi. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở một số lĩnh vực gặp khó khăn. Huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển thấp; chi thường xuyên còn lớn dẫn đến hạn chế nguồn lực cho đầu tư; đầu tư theo hình thức đối tác công tư mới đạt kết quả bước đầu ở khâu nghiên cứu, đề xuất dự án.

 

Việc triển khai chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao; thực hiện chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm. Công tác hậu kiểm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn chưa tốt. Việc giảm thiểu tai nạn giao thông còn khó khăn; hoạt động của một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

 

Báo cáo cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển ngành, lĩnh vực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế với 7 giải pháp cơ bản như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển doanh nghiệp; phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng; phát triển khu vực dịch vụ; phát triển khu vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; thu chi ngân sách nhà nước; đầu tư phát triển và hoạt động khoa học và công nghệ.

 

Trong buổi sáng, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận các báo cáo, tờ trình về các nội dung: Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Ba-HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; tờ trình quy định mức thu và tỷ lệ (%) để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý; tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

 

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu chia tổ tiến hành thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung đóng góp ý kiến vào nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp.

Lượt xem: 21BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0