Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 09/06/2014
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hướng về cơ sở, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động


Trước thềm Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2014-2019, Báo Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về những kết quả đã đạt được sau một nhiệm kỳ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, nhìn lại  nhiệm kỳ qua, UBMTTQ tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nào?

Đồng chí Trần Phù Tiêu:
Nhiệm kỳ qua là một nhiệm kỳ với nhiều hoạt động nổi bật của MTTQ tỉnh.

Từ việc tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân. Các cuộc vận động lớn của Mặt trận tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh đem lại hiệu quả ngày càng thiết thực. Cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ tỉnh  đã vận động được trên 134 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ "Vì người nghèo” và các nguồn lực khác đã hỗ trợ và xây mới được gần 14 nghìn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất cho hộ nghèo; bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh; học sinh nghèo đến trường; hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ nhân các dịp lễ, tết... số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

 Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, phối hợp cùng UBND tỉnh và các ban, ngành đoàn thể tổ chức thành công Chương trình "Nối vòng tay nhân ái - Vì người nghèo Đất Tổ". Qua chương trình Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cá nhân hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh với số tiền trên 98 tỷ đồng. Triển khai thực hiện Quyết định 167/QĐ-TTg và Quyết định 67-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban MTTQ tỉnh được tỉnh giao chủ trì và phối hợp vận động các nguồn lực khác xóa xong trên 13.000 nhà tạm cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 274 tỷ đồng. Hưởng ứng cuộc vận động, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tham gia ủng hộ đạt kết quả cao. Tiêu biểu như: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư  và Phát triển Việt Nam; Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam...

Các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQ chủ trì đã gắn bó mật thiết với nội dung các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần tích cực trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tổ chức tốt các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thường xuyên lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Mặt trận các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt MTTQ các cấp. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp thêm 9 tổ chức thành viên, đề xuất với các cấp ủy Đảng bổ sung, thay thế 38 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của MTTQ cấp tỉnh và cấp huyện; thay thế, cử bổ sung 32 vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh. Chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ nguồn tại chỗ, trong nhiệm kỳ qua đã có 2 đồng chí là ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Hầu hết, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của MTTQ các cấp đều có uy tín, năng lực, có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất;  Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc toàn diện; gần 2 ngàn tập thể và cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh; các bộ, ban, ngành Trung ương tặng bằng khen, tặng kỷ niệm chương “Vì sự đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Phóng viên: MTTQ tỉnh đã có những cách làm sáng tạo gì để tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc?

Đồng chí Trần Phù Tiêu:
Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên luôn xác định, việc tuyên truyền cũng như vận động nhân dân triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là phương cách tốt nhất để động viên bà con nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, qua đó tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kết nạp thêm 9 tổ chức thành viên mới, nâng tổng số tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh lên 33 tổ chức. Kiện toàn 2 hội đồng tư vấn của MTTQ tỉnh với 23 thành viên. Các tổ chức thành viên của MTTQ cũng đã tích cực phát triển đoàn viên, hội viên, tỷ lệ hội viên tham gia vào các tổ chức ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nhờ đó, công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo được chú trọng.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp đã cùng với các cấp uỷ Đảng và chính quyền tích cực chăm lo cuộc sống của nhân dân, nhất là các hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống, đồng bào dân tộc thiểu số... Các cuộc vận động lớn của Mặt trận, đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân tham gia hưởng ứng. Qua đó nhân dân đã ngày càng gắn bó, tham gia các hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, ý thức trách nhiệm, tình cảm gắn kết cộng đồng của nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phóng viên: Để phát huy vai trò, vị thế của Ủy ban MTTQ tỉnh trong tình hình mới, UBMTTQ tỉnh sẽ chú trọng vào những nội dung, nhiệm vụ công tác nào?

Đồng chí Trần Phù Tiêu: Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ trong nhiệm kỳ 2014-2019, chúng tôi đã xác định sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, đóng góp có hiệu quả cao nhất trong quá trình đẩy mạnh sự phát triển bền vững của tỉnh. MTTQ các cấp sẽ thường xuyên quan tâm đến việc kiện toàn Uỷ ban MTTQ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp với phương châm: Hướng về cơ sở, từng bước tháo gỡ, khắc phục khó khăn từ cơ sở nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, khẳng định MTTQ là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như Hiến pháp 2013 đã khẳng định.

 

Lượt xem: 9BÀI VIẾT KHÁC
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018

Ngày 2/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018 cho hơn 240 học viên là lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cán bộ Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/10/2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

Ngày 3-10, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn, đào tạo Công nghiệp - Thương mại thuộc Viện nghiên cứu chiến lược chính sách, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 cho lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 04/10/2018
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 được tổ chức ngày 21/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian tới, phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội.

Ngày 25/09/2018
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt

Thực phẩm hữu cơ, an toàn đối với sức khỏe con người đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, cùng với đó, việc ban hành tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam được coi là nỗ lực rất lớn của cơ quan quản lý nhằm giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện sản xuất, tiếp cận thị trường nông nghiệp hữu cơ trong và ngoài nước.

Ngày 24/09/2018
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội nghị WEF ASEAN 2018 - Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ngày 19/09/2018
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn

Khác với những dịp Tết trung thu trước đây, người tiêu dùng hiện đã có nhận thức rõ ràng hơn về việc lựa chọn những mặt hàng đồ chơi trẻ em đạt chuẩn cho con trẻ.

Ngày 17/09/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0