Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình quản lý, phòng và điều trị bệnh mạn tính không lây nhiễm ở người cao tuổi tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình quản lý, phòng và điều trị bệnh mạn tính không lây nhiễm ở người cao tuổi tỉnh Phú Thọ

Ngày 18/1, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình quản lý, phòng và điều trị bệnh mạn tính không lây nhiễm ở người cao tuổi tỉnh Phú Thọ do Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Khổng Danh Đạt - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh
Thẩm định thuyết minh đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

Chiều ngày 15/1, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng KH&CN đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu, đề xuất hệ thống giải pháp và xây dựng mô hình tổ chức quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình khu vực nông thôn theo hướng kinh tế tuần hoàn ở tỉnh Phú Thọ do Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 16/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án: Tạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể “Mật ong rừng Tu Vũ” cho sản phẩm mật ong rừng của xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh dự án: Tạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể “Mật ong rừng Tu Vũ” cho sản phẩm mật ong rừng của xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án: Tạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể “Mật ong rừng Tu Vũ” cho sản phẩm mật ong rừng của xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ, do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy chủ trì thực hiện. ThS. Khổng Danh Đạt - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 15/01/2024
Phê duyệt Đề án ưu tiên "Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030"
Phê duyệt Đề án ưu tiên "Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030"

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành Quyết định số 1742/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 phê duyệt Đề án ưu tiên "Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030" (Đề án). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Ngày 15/01/2024
Gần 100 hồ sơ đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024
Gần 100 hồ sơ đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia cho biết, kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024, Quỹ đã nhận được tổng số 98 hồ sơ trong 14 ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn.

Ngày 12/01/2024
Thẩm định dự án KH&CN: Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý “Chỉ dẫn địa lý” gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm Gà nhiều cựa Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Thẩm định dự án KH&CN: Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý “Chỉ dẫn địa lý” gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm Gà nhiều cựa Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 10/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KHCN “Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý “Chỉ dẫn địa lý” gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm Gà nhiều cựa Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ” do Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn chủ trì thực hiện. Đồng chí Chu Thị Bích Thuỷ – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày 12/01/2024
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Ngày 12/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án: Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Quạ đen Thanh Sơn” cho sản phẩm nếp Quạ đen của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh dự án: Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Quạ đen Thanh Sơn” cho sản phẩm nếp Quạ đen của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 9/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án: Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Quạ đen Thanh Sơn” cho sản phẩm nếp Quạ đen của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ”. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn chủ trì thực hiện.

Ngày 11/01/2024
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe của công nhân nữ tại các khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe của công nhân nữ tại các khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe của công nhân nữ tại các khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” do Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ chủ trì thực hiện. ThS. Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 11/01/2024
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng phần mềm eCabinet xây dựng mô hình phòng họp không giấy tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng phần mềm eCabinet xây dựng mô hình phòng họp không giấy tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm eCabinet xây dựng mô hình phòng họp không giấy tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ. Dự án đo Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện. ThS. Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ngày 11/01/2024
Công bố Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Công bố Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 10/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 11/01/2024
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Khoa học và Công nghệ
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Khoa học và Công nghệ

Ngày 9/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành khoa học và công nghệ. Đồng chí Nguyễn Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN dự và chủ trì Hội nghị.

Ngày 10/01/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0