Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì sửa đổi, bổ sung Quy định 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (gọi tắt là Quy định 181). Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức lấy ý kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy trong đó có khu vực miền Trung – Tây Nguyên về một số vấn đề quan trọng dự kiến bổ sung, sửa đổi trong thời gian tới.

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương 

phát biểu tại Hội thảo (Ảnh:KS)

Qua hơn một nhiệm kỳ thực hiện Quy định 181 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Trung ương đã triển khai nghiên cứu, quán triệt Quy định nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng; cùng với đó là quán triệt các quy định khác của Đảng ở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt, cán bộ kiểm tra các cấp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 09 thực hiện Quy định 181 hướng dẫn đến cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ. Trên cơ sở đó, các quy định, quy chế, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ban thường vụ các cấp ủy đã ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ các văn bản theo thẩm quyền và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả Quy định 181. Về cơ bản, Quy định 181 đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tuy nhiên thực tế đã phát sinh những vi phạm mới cần được đưa vào Quy định. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện đã xảy ra một số vấn đề bất cập, yêu cầu Quy định phải được sửa đổi và bổ sung sao cho phù hợp với những thay đổi trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định việc bổ sung, sửa đổi Quy định 181 phải bám sát Điều lệ Đảng và đồng bộ với các quy định của Đảng; khắc phục những hạn chế bất cập trong Quy định hiện tại. Tuy nhiên các nội dung mới áp dụng trong nhiệm kỳ cần có thời gian thử nghiệm trong thực tiễn. Vì vậy, Ủy ban chỉ sửa đổi những vấn đề không còn phù hợp và bổ sung những vấn đề còn chưa cụ thể, còn thiếu sót, còn hiểu khác nhau và một số vấn đề phát sinh trong thực tế và có khả năng thực hiện. Bên cạnh đó, hướng việc tăng cường trách nhiệm cho cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong công tác thi hành kỷ luật Đảng; từng bước giảm tải cho cấp trên trong việc xem xét, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền của cấp dưới.

Tại Hội thảo, đại diện Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã cùng trao đổi, góp ý những vấn đề cụ thể về bố cục cũng như nội dung cần sửa đổi trong Quy định 181. Theo đó, các ý kiến đã cơ bản thống nhất giữ bố cục của Quy định 181 và chỉ bổ sung một số điều mới có nội dung điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý hiện nay.

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh:KS)

Cụ thể, về nguyên tắc xử lý kỷ luật, một số ý kiến cho rằng nguyện vọng của nhiều đảng viên hiện nay là quy định của Đảng cần có thời hiệu xử lý kỷ luật đồng bộ với kỷ luật về chính quyền, vì thực tế có những vi phạm xảy ra từ rất lâu, đảng viên đã tiến bộ, việc xử lý kỷ luật không còn tính giáo dục hay khắc phục hậu quả nữa. Bên cạnh đó, có những vi phạm xảy ra đã lâu nhưng do điều kiện, hoàn cảnh thay đổi mà vấn đề đó trong hiện tại không còn được coi là vi phạm. Về nguyên tắc tập trung dân chủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự kiến bổ sung thêm một số hành vi vi phạm để xem xét xử lý theo các mức độ khác nhau từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức cho đến khai trừ khỏi Đảng. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung cho ý kiến về một số điểm bổ sung của Quy định 181 trong vi phạm công tác tổ chức, cán bộ; vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; vi phạm về tệ nạn xã hội…

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Tô Quang Thu đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu với nhiều nội dung có tính phát hiện mà Quy định 181 đang còn thiếu và bất cập. Đồng chí khẳng định, những ý kiến trao đổi, đề xuất trong Hội thảo sẽ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp thu làm cơ sở, luận cứ để tham mưu giúp Bộ Chính trị có những sửa đổi trong Quy định 181 thời gian tới./.