Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 18/11/2013
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Đẩy mạnh chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh


PTO- Cách đây 83 năm, ngày 18/11/1930 Hội Phản đế Đồng minh ra đời, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất (MTDTTN) Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, đã lãnh đạo, gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết dân tộc, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đó đến nay, MTDTTN Việt Nam có những hình thức và tên gọi khác nhau để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng và không ngừng lớn mạnh, góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ  quốc.

Nhân dân khu dân cư số 2 xóm Chùa -Đồng Lương (Cẩm Khê) biểu diễn văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam.
Ảnh: Thúy Hằng

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của MTDTTN Việt Nam, MTTQ tỉnh từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, lập được nhiều thành tích to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành lại độc lập - tự do, thống nhất Tổ quốc. MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, các phong trào từ thiện, hăng hái học tập, lao động sản xuất, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bước đầu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các huyện, thành, thị đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; kết hợp lồng ghép các nhóm tiêu chí của chương trình với các phong trào, các CVĐ nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới trên quê hương đất Tổ.

CVĐ “Ngày vì người nghèo” cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính uyền quan tâm, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực. Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội với mục tiêu phấn đấu là 15 tỷ đồng. Tính đến nay tổng số “Quỹ vì người nghèo” toàn tỉnh đã thu được số tiền là 9.896 triệu đồng. Trong đó, “Quỹ vì người nghèo” cấp tỉnh đạt 7.628 triệu đồng; “Quỹ vì người nghèo” cấp huyện và xã đạt 2.268 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên đã hỗ trợ 280 hộ nghèo xây dựng nhà ở với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất cho 130 lượt người trị giá trên 112 triệu đồng, trợ giúp bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh trên 153 triệu đồng, trợ giúp học sinh nghèo đến trường trên 267 triệu đồng. Các chương trình an sinh xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền trị giá  trên 5,7 tỷ đồng.

Trong công tác cứu trợ, Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất với UBND tỉnh trích từ nguồn quỹ “Phòng chống thiên tai” của tỉnh số tiền trên 6,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và bàn giao Trường mầm non xã Ninh Dân (huyện Thanh Ba), nhà điều hành Trường tiểu học xã Hà Lộc (TX.Phú Thọ) và 3 phòng học, phòng điều hành của Trường mầm non xã Đan Hà (huyện Hạ Hòa) bị đổ sập do thiên tai, trích số tiền trên 624 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình có người chết, người bị thương do sự cố cháy nổ phân xưởng sản xuất pháo hoa Nhà máy Z121 trên địa bàn huyện Thanh Ba và trích 93 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh. Cũng từ nguồn quỹ trên đã trích ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra 200 triệu đồng; ủng hộ nhân dân Lào Cai bị lở đất 50 triệu đồng và hỗ trợ cho các tỉnh Bắc Lào 300 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho 3 gia đình chính sách.

Thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương của Bộ Chính trị, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong tỉnh; các cơ quan  tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền về CVĐ, qua đó đã bước đầu có tác dụng tích cực đến nhận thức trong văn hóa tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong năm 2013, Ban chỉ đạo CVĐ đã phối hợp với Sở Công thương tổ chức trên 20 hội chợ, phiên chợ đưa hàng Việt về vùng nông thôn, miền núi với sự tham gia của trên 50 gian hàng/1 phiên của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đã thu hút trên 35.000 lượt người dân đến thăm quan, mua sắm.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp quan tâm chú trọng với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Kết quả, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 198.843 ý kiến đóng góp, riêng MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận gần 20 nghìn ý kiến đóng góp trực tiếp hoặc bằng văn bản vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; đã có trên 2.000 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), riêng Ủy ban MTTQ tỉnh đã nhận được trên 300 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo sửa đổi luật. Các ý kiến tham gia đã được tổng hợp đầy đủ và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền tổng hợp chung.

Để phát huy thành quả đạt được, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh xác định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ xã hội như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh. Trong đó, chú trọng tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của những người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các hoạt động do Mặt trận chủ trì.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TƯ về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, đạo đức của mỗi con người, mỗi cán bộ, đảng viên trong thời đại Hồ Chí Minh; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII vào năm 2014; đồng thời thực hiện tốt các chương trình thống nhất hành động, các chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên vì mục tiêu chung là tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh góp phần tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những thành quả đã đạt được trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh  tiếp tục phát huy truyền thống 83 năm xây dựng và phát triển, quyết tâm đẩy mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc góp phần xây dựng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,  quốc phòng- an ninh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị và củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển trên quê hương đất Tổ.

Lượt xem: 64BÀI VIẾT KHÁC
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018

Ngày 2/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018 cho hơn 240 học viên là lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cán bộ Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/10/2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

Ngày 3-10, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn, đào tạo Công nghiệp - Thương mại thuộc Viện nghiên cứu chiến lược chính sách, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 cho lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 04/10/2018
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 được tổ chức ngày 21/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian tới, phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội.

Ngày 25/09/2018
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt

Thực phẩm hữu cơ, an toàn đối với sức khỏe con người đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, cùng với đó, việc ban hành tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam được coi là nỗ lực rất lớn của cơ quan quản lý nhằm giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện sản xuất, tiếp cận thị trường nông nghiệp hữu cơ trong và ngoài nước.

Ngày 24/09/2018
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội nghị WEF ASEAN 2018 - Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ngày 19/09/2018
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn

Khác với những dịp Tết trung thu trước đây, người tiêu dùng hiện đã có nhận thức rõ ràng hơn về việc lựa chọn những mặt hàng đồ chơi trẻ em đạt chuẩn cho con trẻ.

Ngày 17/09/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0