Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 28/09/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Đảng bộ Phú Thọ - Qua các kỳ Đại hội


 Từ ngày thành lập đến nay Đảng bộ tỉnh đã trải qua 17 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, báo Phú Thọ xin giới thiệu tóm tắt những thông tin từ Đại hội lần thứ I đến Đại hội lần thứ XVII để độc giả theo dõi.


* Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 1947-1949

Đầu tháng 1 -1947, BCH Đảng bộ lâm thời tỉnh triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ I tại xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê. Dự Đại hội có 36 đại biểu thay mặt cho 280 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 1949-1950

Đại hội diễn ra từ ngày 30-6 đến ngày 9-7-1949, tại thôn Đàn Trầm, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa. Dự Đại hội có 120 đại biểu thay mặt cho 12.356 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 13 đồng chí , trong đó 11 đồng chí chính thức, 2 dự khuyết; 2 đồng chí là Khu ủy viên. Đồng chí Phan Lang – Khu ủy viên được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 1951-1958

Ngày 30-3-1951, Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ III được tổ chức tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa. 180 đại biểu thay mặt cho hơn 16.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự đại hội. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ III gồm 15 ủy viên. Đồng chí Lê Kim Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 1959-1961

Từ ngày 16-1 đến ngày 3-2-1959, Đảng bộ tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ IV tại hội trường tỉnh (TX Phú Thọ). Dự Đại hội có 148 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 21 đồng chí ủy viên chính thức và 5 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Chấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 1961-1963

Từ ngày 23-6 đến ngày 1-7-1960, Đảng bộ Phú Thọ tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ V (vòng 1). 204 đại biểu đã về dự Đại hội. Nội dung chủ yếu của Đại hội vòng 1 là thảo luận Báo cáo chính trị và Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng của Trung ương chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc.

Bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 1, tháng 3 năm 1961, Đảng bộ Phú Thọ tiến hành Đại hội lần thứ V (vòng 2). Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 26 đồng chí ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thành Đô được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
 


* Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 1963 – 1968

Từ ngày 17 đến ngày 22-5-1963, Đảng bộ Phú Thọ tiến hành Đại hội lần thứ VI tại hội trường tỉnh. Dự Đại hội có 250 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 29 đồng chí ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thành Đô được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 26-1-1968, Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết 504-NQ/QH về việc hợp nhất 2 tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng. Tháng 5-1968, BCH Trung ương Đảng chỉ định BCH lâm thời Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú gồm 42 đồng chí; Ban Thường vụ 13 đồng chí. Đồng chí Kim Ngọc là Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Quy là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Đô là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBHC tỉnh.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 1971-1975

Từ ngày 28-4 đến ngày 5-5-1971, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ I đã họp tại huyện Vĩnh Tường. Dự Đại hội có 340 đại biểu thay mặt cho  gần 6,5 vạn đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ I gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Kim Ngọc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, hai đồng chí Nguyễn Thành Đô và Hoàng Quy được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ II, nhiệm kỳ 1976-1977

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ II (vòng 1) đã họp từ ngày 5 đến ngày 11-4-1976 tại TP Việt Trì. Dự Đại hội có 350 đại biểu thay mặt cho 7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ II. Ngày 26-4-1976, Tỉnh ủy họp phiên đầu tiên, bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Kim Ngọc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Đô được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh; đồng chí Hoàng Quy được bầu làm Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy .

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ II (vòng 2) đã họp từ ngày 11 đến ngày 18-11-1976. Đại hội tập trung thảo luận, góp ý kiến bổ sung vào các văn kiện dự thảo của BCH TƯ khóa III trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ III, nhiệm kỳ 1977-1979

Thực hiện sự chỉ đạo của TƯ, trong các ngày từ 25-4 đến 1-5-1977, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ III họp tại TP Việt Trì với sự tham dự của 370 đại biểu thay mặt cho trên 7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã lựa chọn  33 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa III. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Quy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Lưu Vỵ được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tôn được bầu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.

 * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 1979-1982

Đại hội diễn ra từ ngày 24 đến 28-12-1979 tại TP Việt Trì. 320 đại biểu thay mặt cho 6,5 vạn đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội (số đảng viên giảm so với Đại hội III do Đảng bộ thị xã Phúc Yên, 2 huyện Mê Linh và Sóc Sơn chuyển về Thành ủy Hà Nội). Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 41 đồng chí. Đồng chí Hoàng Quy được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Tôn được bầu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Trần Lưu Vỵ được bầu lại làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 1982-1985

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ V được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 22-1-1983 tại TP Việt Trì. 351 đại biểu thay mặt cho 6,7 vạn đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội. Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa V. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Hoàng Quy được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Tôn được bầu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Dụ được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VI, nhiệm kỳ 1986-1990

Từ ngày 23 đến 28-10-1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VI được tổ chức tại TP Việt Trì. Dự Đại hội có 360 đại biểu thay mặt cho 7,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu 57 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Huy Ngọ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Trần Văn Đăng, Bùi Hữu Hải được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 7-1988, đồng chí Lê Huy Ngọ được Trung ương quyết định đi nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Trần Văn Đăng được BCH Đảng bộ tỉnh bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VII, nhiệm kỳ 1991-1996

Từ ngày 25 đến 28-4-1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VII (vòng 1) được tổ chức. Dự Đại hội  có 371 đại biểu thay mặt cho hơn 9 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc, thông qua chương trình hành động lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII.

Trong các ngày từ 18 đến 20-11-1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VII (vòng 2) được tổ chức tại TP Việt Trì. Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Đăng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Bùi Hữu Hải, Hoàng Xuân Duyệt được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 8-1994, đồng chí Trần Văn Đăng được Trung ương quyết định đi nhận nhiệm vụ mới. BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Bùi Hữu Hải làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Lâm làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1996-2000

Từ ngày 3 đến 6-5-1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VIII được tổ chức với sự tham gia của 349 đại biểu, thay mặt cho gần 9,5 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa VIII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bùi Hữu Hải được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Hoàng Xuân Cừ được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đây là Đại hội cuối cùng của Đảng bộ Vĩnh Phú sau 29 năm hợp nhất Đảng bộ Vĩnh Phúc với Đảng bộ Phú Thọ.

Sau khi tái lập tỉnh Phú Thọ, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng ra Quyết định số 117-QĐNS/TƯ, ngày 12-12-1996, thành lập Đảng bộ Phú Thọ và chỉ định BCH lâm thời của Đảng bộ gồm 35 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Xuân Cừ là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Điền là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Lâm là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.


* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 1997-2000

Từ ngày 11 đến ngày 13-11-1997, tại Thành phố Việt Trì, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV được tổ chức. Dự Đại hội có 260 đại biểu, thay mặt cho hơn 5,2 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Hoàng Xuân Cừ được bầu là Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lâm là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Điền được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Do - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2000-2005

Từ ngày 16 đến 18-12-2000, tại Thành phố Việt Trì đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XV. Dự Đại hội có 279 đại biểu, thay mặt cho hơn 6,4 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Hoàng Xuân Cừ tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Điền là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Tăng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2005-2010

Từ ngày 19 đến 21-12-2005, tại TP Việt Trì đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI. Dự Đại hội có 298 đại biểu, thay mặt cho hơn 7,4 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Ngô Đức Vượng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Nguyễn Văn Sản được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy.


* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29-10-2010 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Dự Đại hội có 333 đại biểu đại diện cho trên 8,3 vạn đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 55 ủy viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bùi Minh Châu được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Lượt xem: 5BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0