Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 10/05/2017
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính


 

Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phú Thọ xếp thứ 29/63, liên tục tăng trong 4 năm trở lại đây; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Những con số này thể hiện chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nói riêng của Phú Thọ thời gian qua. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được nâng lên, thái độ và ý thức giải quyết công việc trách nhiệm và hiệu quả hơn; bộ máy hành chính được tổ chức khoa học; các cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư đã được quan tâm…

 

Bộ phận “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định

 

Thay đổi cách nghĩ, cách làm

 

Đổi mới trong chỉ đạo điều hành là phương châm của lãnh đạo huyện Yên Lập trong vài năm trở lại đây. Xác định là một huyện miền núi gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và dịch vụ, Yên Lập đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp để tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Để đạt được mục tiêu ấy, bên cạnh vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách thu hút, ưu đãi chung của tỉnh, Yên Lập chú trọng xây dựng một diện mạo mới năng động, đáng tin cậy với đối tác.

 

Hiện nay, huyện Yên Lập có 1.570 biên chế, 393 cán bộ công chức cấp xã. UBND huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, phù hợp với thực tiễn của địa phương theo hướng thu gọn đầu mối, phân rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tránh trùng chéo; không để trống nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân. Việc đổi mới cơ chế làm việc trong các cơ quan đơn vị được đẩy mạnh, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được kiện toàn và hoạt động hiệu quả.

 

Mới đi vào hoạt động tại Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, đại diện Nhà máy may ThyGesen Việt Nam tại đây cho biết: “Trong quá trình tìm hiểu, đầu tư xây dựng và chuẩn bị hoạt động, đơn vị đã nhận được sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương và sự tạo điều kiện tối đa về mặt thủ tục hành chính. Chúng tôi đánh giá Yên Lập là một lựa chọn đúng đắn của các nhà đầu tư”.

 

Tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính cũng được đặc biệt chú trọng. Với Sở Tư pháp, yêu cầu về cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, Ban giám đốc. Do đó, với nỗ lực của đơn vị, việc cải cách tổ chức bộ máy đã bước đầu đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Việc sắp xếp điều chỉnh chức năng nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị thuộc sở đã phù hợp và phân định rành mạch hơn chức năng quản lý Nhà nước theo từng lĩnh vực. Sở đã đảm bảo tương đối hợp lý theo vị trí việc làm nguồn nhân lực hiện có, đồng thời các vị trí đều phù hợp với trình độ chuyên môn của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách tổ chức bộ máy được quan tâm và luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên đồng thời là giải pháp chủ yếu để thúc đẩy hiệu quả công tác chuyên môn của Sở. Đáng chú ý, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt đã được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, không có hiện tượng “lạm phát” cấp phó và việc tuyển dụng sai quy định.

 

Nhà máy may ThyGesen Việt Nam lựa chọn đầu tư tại Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập

 

Nhìn chung trên địa bàn tỉnh, công tác cải cách tổ chức bộ máy đã có sự chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể, bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực ở tất cả các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước.

 

Quan tâm đến yếu tố “con người”

 

Xác định con người quyết định sự thành bại của cuộc cách mạng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Phú Thọ thực hiện đồng thời cả mục tiêu tinh giản biên chế và nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức được đổi mới nội dung theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn với nhiệm vụ thực tiễn và đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng theo vị trí việc làm. Tỉnh đã kịp thời ban hành các quy chế, quy định phân cấp, ủy quyền đối với các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; tài chính; đầu tư; xây dựng; tài nguyên môi trường... nhằm tăng tính chủ động cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cấp trên.

 

Qua đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức về cải cách hành chính được nâng lên, ý thức giải quyết công việc có chuyển biến. Bộ máy hành chính được tổ chức khoa học, hiệu lực, hiệu quả quản lý được nâng cao rõ rệt. Thể chế nền hành chính được cải cách và hoàn thiện cơ bản, phát huy dân chủ, thiết lập chế độ công khai. Công tác tinh giảm biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã phát huy hiệu quả, trong giai đoạn 2011 - 2016, toàn tỉnh tinh giảm 1.244 biên chế công chức, viên chức.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Phú Thọ đang nghiên cứu để đổi mới chế độ thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng các tiêu chí của tình hình mới, đảm bảo tuyển chọn được nhân tài để phục vụ địa phương; chú trọng lựa chọn từ nguồn sinh viên tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc, có phẩm chất đạo đức tốt và tâm huyết với sự nghiệp đổi mới của tỉnh. Sửa đổi, bổ sung các quy định, tiêu chuẩn bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo. Đổi mới chính sách đào tạo gắn với trách nhiệm và hiệu quả đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ gắn với đào tạo cán bộ để khắc phục tình trạng trì trệ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm trọng hoạt động bộ máy tổ chức. Nâng cao hiệu quả chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ công. Coi trọng công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính.

 

Những kết quả đã đạt được cùng với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Phú Thọ quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Từ đó tạo động lực mới trong mọi hoạt động góp phần thúc đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lượt xem: 29BÀI VIẾT KHÁC
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018

Ngày 2/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018 cho hơn 240 học viên là lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cán bộ Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/10/2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

Ngày 3-10, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn, đào tạo Công nghiệp - Thương mại thuộc Viện nghiên cứu chiến lược chính sách, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 cho lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 04/10/2018
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 được tổ chức ngày 21/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian tới, phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội.

Ngày 25/09/2018
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt

Thực phẩm hữu cơ, an toàn đối với sức khỏe con người đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, cùng với đó, việc ban hành tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam được coi là nỗ lực rất lớn của cơ quan quản lý nhằm giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện sản xuất, tiếp cận thị trường nông nghiệp hữu cơ trong và ngoài nước.

Ngày 24/09/2018
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội nghị WEF ASEAN 2018 - Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ngày 19/09/2018
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn

Khác với những dịp Tết trung thu trước đây, người tiêu dùng hiện đã có nhận thức rõ ràng hơn về việc lựa chọn những mặt hàng đồ chơi trẻ em đạt chuẩn cho con trẻ.

Ngày 17/09/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0