Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 07/12/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Quy định mức chi cụ thể đảm bảo hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở


 

PhuthoPortal - Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, vụ việc nảy sinh trong gia đình và cộng đồng; giảm bớt các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

 

Hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ III năm 2016

 

Toàn tỉnh hiện có 2.890 tổ hòa giải/2.890 khu dân cư với 18.399 hòa giải viên. Sau gần 20 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, hầu hết các tổ hòa giải đã được củng cố, kiện toàn. Đặc biệt, kể từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, hoạt động hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc, đội ngũ hòa giải viên đã kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Từ năm 2013 đến nay, các hoà giải viên đã tiến hành hòa giải khoảng 14.000 vụ việc, trong đó có từ 70 - 80% số vụ được hòa giải thành công.

 

Tuy nhiên, hiện nay, việc huy động nguồn lực cho công tác hòa giải tại các địa phương trong tỉnh chưa được tiến hành đồng bộ và thống nhất. Tỉnh vẫn chưa có kinh phí chi riêng cho hoạt động này. Đây là một trong những trở ngại ảnh hưởng tới hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 

Qua quá trình tìm hiểu cụ thể các văn bản của trung ương và của tỉnh, được biết, xuất phát từ yêu cầu thực tế đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 23/11/2007, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3129/2007/QĐ-UBND quy định về một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có mức chi thù lao cho công tác hòa giải ở cơ sở (70 nghìn đồng/vụ/tổ hòa giải). Nhưng do điều kiện ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn nên hầu hết các địa phương không bố trí được kinh phí chi cho công tác này.

 

Ngày 30/7/2014, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Tại Khoản 2, Điều 6 của Thông tư quy định “Mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại Thông tư liên tịch này là mức chi tối đa; căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức chi của địa phương nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư liên tịch này. Trường hợp các địa phương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể mức chi thì được áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch này để thực hiện”. Thực tế từ khi Thông tư liên tịch này được ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014 cho đến nay, tỉnh Phú Thọ chưa có văn bản quy định mức chi cụ thể cho công tác hòa giải ở địa phương.

 

Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý trong việc lập dự toán, quyết toán kinh phí, mức chi phù hợp cho các hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của tổ hòa giải trong đời sống cộng đồng, tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong đó nêu rõ đối tượng được áp dụng các nội dung chi và mức chi là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đối với những nội dung chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở có nội dung, tính chất công việc tương tự như nội dung và mức chi đã được HĐND tỉnh ban hành thì áp dụng bằng mức chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Đối với những nội dung chưa được ban hành mức chi thì căn cứ vào khả năng ngân sách và tình hình thực tế của tỉnh, tùy theo tính chất, nội dung thực hiện để xây dựng mức chi thực hiện bằng khoảng 70% hoặc bằng mức chi tối đa của Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP hoặc theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Các khoản chi bao gồm: Thù lao hòa giải viên; hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải; biên dịch các tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở sang tiếng dân tộc thiểu số, sang tiếng nước ngoài và ngược lại; thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác hòa giải ở cơ sở, các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan; tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quản lý, các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở;khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về hòa giải ở cơ sở...

 

Đánh giá về tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết, ông Vũ Kim Đức - Trưởng phòng Tư pháp thành phố Việt Trì cho biết: “Thời gian qua, chính quyền thành phố chưa bố trí được nguồn kinh phí chi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, thành viên của các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố đều thực hiện công việc hòa giải trên tinh thần tự nguyện. Tùy vào điều kiện của mỗi phường, xã trên địa bàn, các hòa giải viên có thể được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động song không đáng kể. Nếu nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở được ban hành sẽ góp phần động viên tinh thần hòa giải viên, giúp các tổ hòa giải có thêm kinh phí để hoạt động, tạo động lực thúc đẩy hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu”.

 

Nhiều hòa giải viên trong tỉnh cũng đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và chia sẻ với những khó khăn của tỉnh. Anh Hà Văn Chiến - thành viên tổ hòa giải khu Cón, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn chia sẻ: “Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, nhiều năm qua, các hòa giải viên khu Cón đã đến từng gia đình để động viên, giải thích, hòa giải mỗi khi có mâu thuẫn, vướng mắc xảy ra. Được biết sắp tới HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua nghị quyết quy định mức chi cụ thể cho công tác hòa giải ở cơ sở, hơn ai hết, bản thân tôi và các thành viên trong tổ hòa giải rất phấn khởi. Trong điều kiện kinh tế, tài chính của tỉnh còn khó khăn, việc bố trí kinh phí chi cho công tác hòa giải ở cơ sở là một sự cố gắng, quan tâm rất lớn của tỉnh đối công tác hòa giải ở cơ sở”.

 

Có thể khẳng định, việc ban hành nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. Hy vọng, nghị quyết sớm được ban hành và đi vào cuộc sống để góp phần đảm bảo hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Lượt xem: 43BÀI VIẾT KHÁC
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018

Ngày 2/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018 cho hơn 240 học viên là lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cán bộ Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/10/2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

Ngày 3-10, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn, đào tạo Công nghiệp - Thương mại thuộc Viện nghiên cứu chiến lược chính sách, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 cho lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 04/10/2018
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 được tổ chức ngày 21/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian tới, phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội.

Ngày 25/09/2018
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt

Thực phẩm hữu cơ, an toàn đối với sức khỏe con người đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, cùng với đó, việc ban hành tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam được coi là nỗ lực rất lớn của cơ quan quản lý nhằm giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện sản xuất, tiếp cận thị trường nông nghiệp hữu cơ trong và ngoài nước.

Ngày 24/09/2018
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội nghị WEF ASEAN 2018 - Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ngày 19/09/2018
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn

Khác với những dịp Tết trung thu trước đây, người tiêu dùng hiện đã có nhận thức rõ ràng hơn về việc lựa chọn những mặt hàng đồ chơi trẻ em đạt chuẩn cho con trẻ.

Ngày 17/09/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0