Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 08/02/2017
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ngành Thuế tỉnh Phú Thọ: Triển khai thành công dịch vụ nộp thuế điện tử


Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Phú Thọ; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành tại địa phương; sự đồng thuận của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai thành công dịch vụ nộp thuế điện tử, góp phần giúp cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước được thuận lợi hơn theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.

 

 

 

Thực tế cho thấy, dịch vụ nộp thuế điện tử đưa vào hoạt động đã tạo bước chuyển lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. Cũng giống như dịch vụ nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, dịch vụ nộp thuế điện tử mang lại nhiều lợi ích như: Thay vì đến các điểm thu tại các ngân hàng, kho bạc để nộp thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có thể ngồi tại văn phòng hoặc tại bất cứ nơi đâu có kết nối mạng Internet vẫn thực hiện được việc nộp thuế. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có thể nộp thuế 24h/24h và được ngân hàng xác nhận kết quả ngay sau thời điểm nộp thuế; đồng thời, doanh nghiệp, tổ chức có thể tra cứu được kết quả tình hình nộp thuế của mình nếu muốn. Đặc biệt, thủ tục nộp thuế điện tử rất đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tổ chức… Với những lợi ích đó, dịch vụ nộp thuế này là một trong những dịch vụ tiện ích nhất trong hoạt động thu, nộp thuế hiện nay.

 

Với ngành Thuế tỉnh Phú Thọ, dịch vụ nộp thuế điện tử chính thức được triển khai thí điểm vào cuối năm 2014 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn. Song, đến hết ngày 30/11/2016, tổng số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công với cơ quan thuế là 4.046 (đạt 96,52% số doanh nghiệp đang hoạt động); tỷ lệ thực hiện theo 3 tiêu chí cụ thể là: Số doanh nghiệp đăng ký thành công với ngân hàng thương mại là 3.926 doanh nghiệp (trên tổng số 4.192 doanh nghiệp đang hoạt động), đạt 93,65%; số chứng từ nộp thuế trong tháng 11 là 1.344 trong tổng số 1.394 chứng từ nộp thuế, đạt 96,4%; số tiền nộp thuế trong tháng 11 là 216 tỷ đồng, đạt 99,64%. Trong tháng 12/2016, ước đạt 95,4% doanh nghiệp thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử với ngân thàng thương mại; 97% số chứng từ và 99% số tiền nộp thuế bằng phương thức điện tử. Như vậy, với kết quả này, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai thành công dịch vụ nộp thuế điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đón nhận với tinh thần tự giác cao. Cục Thuế tỉnh đã được Tổng cục Thuế tặng Giấy khen vì đã có thành tích cao trong triển khai nộp thuế điện tử, góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính thuế theo Quyết định 2075/QĐ-TCT ngày 27/10/2015 của Tổng cục Thuế.

 

Để có được thành công trên, ngành Thuế luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Phú Thọ cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành tại địa phương (như ngân hàng, Kho bạc, Sở Thông tin và Truyền Thông, Báo Phú Thọ…) cũng như tinh thần hợp tác tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cùng với đó, tập thể lãnh đạo Cục Thuế tỉnh luôn quyết tâm cao, chỉ đạo sát sao toàn ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, cụ thể là: Căn cứ vào chỉ tiêu được Tổng cục Thuế giao, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên từng địa phương, theo từng cơ quan thuế quản lý, Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho các phòng chức năng thuộc Văn phòng Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế các huyện, thành, thị; đồng thời, yêu cầu các phòng, các chi cục thuế căn cứ chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ quản lý doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ thuế, doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh sử dụng thuần thục dịch vụ nộp thuế điện tử.

 

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế thường xuyên cập nhật và thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh danh sách các ngân hàng thương mại đã ký kết hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế; lập và cung cấp danh sách chi tiết cán bộ đầu mối và triển khai dịch vụ này tại các ngân hàng thương mại để các doanh nghiệp, tổ chức cũng như cán bộ thuế biết, liên hệ, phối hợp và xử lý kịp thời các vướng mắc khi thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn khi thực hiện đăng ký  nộp thuế điện tử, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các phòng chức năng, các chi cục thuế mời đến để hỗ trợ thực hiện đăng ký, hướng dẫn làm các thủ tục để đăng ký với ngân hàng thương mại. Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế bố trí đủ cán bộ vững về nghiệp vụ thuế, giỏi về tin học, thành thạo việc vận hành dịch vụ nộp thuế điện tử để hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử hoặc xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nộp thuế điện tử. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng, các chi cục thực hiện rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn, nếu đang hoạt động, bắt buộc phải khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử…

 

Có thể khẳng định rằng, cho đến nay, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai thành công dịch vụ nộp thuế điện tử, được các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn đón nhận và đánh giá cao. Song, để việc dịch vụ nộp thuế điện tử đến với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực chất và hiệu quả hơn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế thường xuyên rà soát, giao chỉ tiêu người nộp thuế đến từng cán bộ được phân công, quản lý doanh nghiệp, thực hiện đôn đốc, bám sát tiến độ nộp thuế của doanh nghiệp, đảm bảo 100% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử đạt tất cả các chỉ tiêu theo quy định. Đồng thời, toàn ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh về nộp thuế điện tử; phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình thực hiện.

 

Đặc biệt, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký, sử dụng và thực hiện nộp thuế điện tử được thuận tiện, nhanh chóng; các giao dịch nộp thuế điện tử được chính xác, an toàn và bảo mật.

Lượt xem: 8BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo tuyển dụng viên chức 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức 2020

Ngày 21/05/2020
Biến phế phụ phẩm ngành điều thành Thực phẩm giàu dưỡng chất nhờ khoa học và công nghệ
Biến phế phụ phẩm ngành điều thành Thực phẩm giàu dưỡng chất nhờ khoa học và công nghệ

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), sản phẩm thực phẩm mới giàu dưỡng chất từ nguồn quả điều đã có mặt tại sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ quốc tế TechDemo 2018 do Bộ KH&CN tổ chức diễn ra ngày 3-5/10/2018 tại Thành phố Cần Thơ.

Ngày 08/10/2018
Đồng hành xây dựng Chính quyền điện tử
Đồng hành xây dựng Chính quyền điện tử

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong 3 năm trở lại đây, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ liên tục được cải thiện và có những bước tăng trưởng đáng khích lệ (năm 2015 xếp thứ 35/63 tỉnh thành; năm 2016 xếp thứ 29/63 tỉnh thành; năm 2017 xếp thứ 27/63 tỉnh thành).

Ngày 20/09/2018
Nhu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất tự động hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Nhu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất tự động hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

“V-KIST- Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I” là sự kiện đầu tiên mà Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc (V-KIST) tổ chức trên cơ sở hợp tác với các Hiệp hội Việt Nam trong ngành công nghiệp điện tử, tự động hóa, nhằm tìm hiểu nhu cầu về công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Ngày 04/09/2018
“VKIST - Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I”
“VKIST - Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I”

Chiều 29/8/2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “VKIST - Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I” với chủ đề: “Nhu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất tự động hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam”.

Ngày 04/09/2018
Ứng dụng KH&CN là giải pháp trọng tâm trong chiến lược ngành Ngân hàng
Ứng dụng KH&CN là giải pháp trọng tâm trong chiến lược ngành Ngân hàng

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) sẽ giúp ngân hàng nâng cao lợi nhuận, đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống. Điều này giúp người tiêu dùng Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với các dịch vụ tài chính hàng đầu trong và ngoài nước. Từ đó giúp các ngân hàng trong nước nâng lên một tầm cao mới, phát triển và cạnh tranh với các ngân hàng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 22/08/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0