ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 10/12/2019

Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh


Ngày 4/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh­ giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đề tài do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện.

DT1.jpg

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, các thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh.

Xây dựng NTM được xác định là quá trình lâu dài, liên tục, vì thế đòi hỏi cán bộ quản lý phải theo dõi, kiểm tra và lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí đánh giá cho từng năm để đạt xã NTM. Tuy nhiên, việc quản lý cơ sở dữ liệu nông NTM thời gian qua chủ yếu thực hiện theo hình thức thủ công gây nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc theo dõi, đánh giá và lập kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Việc xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nhằm tổng hợp, quản lý toàn diện cơ sở dữ liệu của chương trình trên địa bàn tỉnh; số hóa toàn bộ dữ liệu xây dựng NTM của 247/247 xã trong toàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.

DT2.jpg

Đại diện Trung tâm CNTT và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề tài

Được triển khai từ tháng 7/2018, sau khi điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng và thu thập dữ liệu Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, nhóm tác giả Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ; cập nhật, số hóa cơ sở dữ liệu của phần mềm; xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng và quy trình quản lý, khai thác phần mềm.

Thông qua phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giúp cơ quan quản lý tổng hợp, đánh giá nhanh tình hình thực hiện NTM trên địa bàn tỉnh; đánh giá nguyên nhân chậm thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu NTM nhằm tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn chung.

Đặc biệt, phần mềm còn có thể liên kết gửi, nhận các thông tin đến toàn bộ hệ thống cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh một cách liên tục, thông suốt; hỗ trợ việc lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến, so sánh tiến độ thực hiện, cập nhật tự động kết quả thực hiện kế hoạch, qua đó giúp cơ quan quản lý nhà nước có được thông tin một cách đầy đủ, chính xác và giám sát được thường xuyên hơn.

DT3.jpg

Thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá, góp ý hoàn thiện Đề tài

Sau khi nghe đơn vị thực hiện trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn của Đề tài. Các thành viên đều khẳng định Đề tài đã đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đề tài đã hoàn thành việc khảo sát, từ đó phân tích được những khó khăn, thuận lợi trong quá trình quản lý dữ liệu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; xây dựng được phần mềm, bao gồm các thông tin về cấu trúc, cơ sở dữ liệu, chức năng,… phục vụ cho công tác quản lý cơ sở dữ liệu NTM; đồng thời nêu được các thông tin về quá trình thử nghiệm, ứng dụng của sản phẩm, từ đó chứng minh được sự hiệu quả và giá trị của phần mềm.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng cũng tập trung phân tích tính pháp lý, tính cấp thiết, kết cấu, nội dung của Đề tài; đồng thời tham gia đóng góp một số nội dung liên quan đến việc bổ sung các modul chức năng của phần mềm, việc xây dựng quy trình cập nhật, quy chế khai thác, quản lý, sử dụng phần mềm nhằm hoàn thiện, sớm triển khai, ứng dụng Đề tài vào hoạt động thực tiễn.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nhất trí và đánh giá đề tài đạt tiêu chuẩn so với yêu cầu đặt ra, đồng thời đề nghị đơn vị thực hiện bổ sung, hoàn thiện Đề tài để trình cấp có thẩm quyền xét duyệt công nhận trong thời gian tới.

Theo phutho.gov.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()