ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý toàn cầu (GIS) trong quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu chung: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu cây trồng và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý toàn cầu (công nghệ GIS) lập các bản đồ chuyên đề trồng trọt, bảo vệ thực vật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý cơ sở dữ liệu về sản xuất cây trồng và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng quản lý dữ liệu ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu cây trồng trên nền tảng web và ứng dụng di động.

- Ứng dụng công nghệ GIS lập các bản đồ chuyên đề về trồng trọt, bảo vệ thực vật, cơ sở sản xuất kinh doanh và tạo lập cơ sở dữ liệu về quy hoạch nông nghiệp, kế hoạch phát triển cây trồng chủ lực, cây trồng đặc trưng.

- Xây dựng được tài liệu hướng dẫn vận hành, cập nhật dữ liệu, tra cứu, tìm kiếm thông tin, quản trị hệ thống và quy chế vận hành phần mềm.

- Đào tạo, tập huấn chuyển giao tài liệu hướng dẫn vận hành phần mềm cho 250 cán bộ làm công tác quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật từ cấp tỉnh tới xã trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung nhiệm vụ:

       - Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng quản lý dữ liệu ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật và thu thập thông tin dữ liệu cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 - Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu cây trồng trên nền tảng web.

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm và công nghệ GIS lập các bản đồ chuyên đề trồng trọt, bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức thử nghiệm vận hành phần mềm quản lý dữ liệu cây trồng và bảo vệ thực vật

- Tổ chức hội nghị, hội thảo và hoạt động thông tin, tuyên truyền.   

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ thông tin và Truyền thông

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát và hồ sơ, tài liệu thông tin, tuyền truyền (bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; tài liệu, kết quả hội thảo; tin bài, phóng sự tuyên truyền, tờ rơi,...).

- Phần mềm quản lý dữ liệu trồng trọt và bảo vệ thực vật trên nền tảng web (sử dụng nguồn mở, giao diện đơn giản, dễ thao tác, thống nhất trên các môi trường hệ điều hành, thiết bị khác nhau, có khả năng kết nối chưa sẻ dữ liệu với các hệ thống GIS khác).

- Cơ sở dữ liệu cây trồng (dạng số liệu và hình ảnh được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn, tương thích với phần mềm).

- Các bản đồ chuyên đề về cây trồng, bảo vệ thực vật, cơ sở sản xuất kinh doanh và quy hoạch trồng trọt (bản đồ có các đối tượng được khoanh vùng bằng các khối đa giác, tô màu đặc trưng, đặt tọa độ trên ảnh vệ tinh/ảnh chụp từ thiết bị bay).

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và quy chế vận hành phần mềm.

- Hồ sơ và kết quả phân tích thiết kế phần mềm; kết quả thử nghiệm vận hành phần mềm.

- 03 báo cáo chuyên đề.

- Kết quả tập huấn kỹ thuật: 250 lượt người.

V. Thời gian thực hiện:  24 tháng (từ tháng 3/2022 đến hết tháng 02/2024).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()