ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và kinh doanh gà thịt tại Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Phú Thọ.
Chủ nhiệm
Nhữ Thị Ngọc Anh
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu
 Mục tiêu nghiên cứu:
 
Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ gà thịt áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thông qua đổi mới tổ chức sản xuất và phương thức quản lý hướng tới phát triển ngành chăn nuôi gia cầm bền vững.
  
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Khảo sát hiện trạng, lựa chọn các cơ sở tham gia chuỗi:
2. Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và kinh doanh gà thịt:
- Thiết kế mô hình chuỗi (sơ đồ các mắt xích trong chuỗi), chức năng, nhiệm vụ từng khâu trong chuỗi từ khâu sản xuất, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm.
- Đào tạo, hướng dẫn cán bộ kỹ thuật và chủ thể tham gia xây dựng mô hình (5 người) về kỹ thuật chăn nuôi, theo dõi ghi chép, vệ sinh an toàn giết mổ và kinh doanh sản phẩm gà thịt...
- Xây dựng trang trại trung tâm, gia trại vệ tinh an toàn sinh học: 
- Xây dựng cơ sở giết mổ đảm bảo VSTY, VSATTP: 
- Xây dựng cửa hàng, quầy hàng kinh doanh tiêu thụ sản phẩm chuỗi gà thịt:
- Đánh giá quá trình hoạt động của mô hình (các chỉ tiêu theo dõi) và hiệu quả của mô hình.
3. Hoàn thiện quy trình vận hành mô hình liên kết sản xuất và kinh doanh gà thịt theo chuỗi:
-  Xây dựng bộ nguyên tắc quản lý, kiểm soát nội bộ đối với sản xuất gà thịt tại các trang trại và hộ gia đình đảm bản an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Xây dựng bộ các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm thịt gà sản xuất theo chuỗi:
 - Xây dựng bộ nguyên tắc quản lý giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm- Quảng bá, giới thiệu sản phẩm;
- Xây dựng trình tự các bước triển khai trong khâu tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
- Những điểm cần lưu ý trong quá trình xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và kinh doanh nói chung và đối với gà thịt nói riêng.
4. Tập huấn, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền kết quả dự án; đề xuất các giải pháp duy trì và phát triển nhân rộng mô hình:
- Tập huấn cho 100 chủ trang trại, nông dân, các thành phần tham gia chuỗi cung ứng gà thịt. Nội dung về các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học,  quy trình thực hành bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất, kinh doanh gà thịt.
- Tổ chức 02 hội nghị giới thiệu, đánh giá kết quả thực hiện.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hiệu quả của mô hình chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh gà thịt.
- Xây dựng bản đề xuất các giải pháp duy trì mô hình và nhân rộng mô hình đối với chuỗi sản xuất và kinh doanh nông sản nói chung và chuỗi sản xuất và kinh doanh gà thịt nói riêng. 
 

 


Phương pháp

Kết quả dự kiến
- 1 mô hình chuỗi khép kín từ sản xuất, giết mổ và kinh doanh gà thịt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm: 01 trang trại, 03 gia trại vệ tinh, 01 cơ sở giết mổ, 01 cửa hàng, 01 quầy hàng tham gia chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh gà thịt với quy mô 10.000 con được cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú ý, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm. - Sản phẩm là bộ quy tắc quản lý, tổ chức sản xuất theo chuỗi khép kín - Đào tạo 5 cán bộ kỹ thuật và chủ hộ tham gia mô hình; tập huấn cho 100 chủ trang trại, người chăn nuôi và các thành phần tham gia chuỗi cung ứng gà thịt. - Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thực hiện dự án
Thời gian
6/2015 - 6/2017 (24 tháng)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()