ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 15/12/2018

Trên 95% người dân rất hài lòng về chất lượng giải quyết TTHC


dsc0029-1544507058

 - Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm phục vụ Hành chính công đã tiếp nhận 7021 hồ sơ yêu cầu giải quyết của tổ chức, công dân.

Hồ sơ đã có kết quả giải quyết là 5676 trong đó: 3731 hồ sơ có kết quả trước thời hạn; 1878 hồ sơ có kết quả đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%.

 

dsc0037-1544506953

Qua khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân về kết quả hoạt động của Trung tâm, trên 95% người dân rất hài lòng, trong đó 97,95% rất hài lòng về cơ sở vật chất; 95% rất hài lòng về thái độ phục vụ của công chức, viên chức; 93,91% rất hài lòng về thời gian và kết quả giải quyết. 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả và đều được thông báo công khai trên hệ thống. 

Phấn đấu đến năm 2020, 100% số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và người dân

Theo baophutho.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()