ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 3/09/2019

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025


     Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 3734/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

   Mục đích của kế hoạch: nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động như: Tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, qua đó xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương trách nhiệm và phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực, thân thiện, trí tuệ và bản lĩnh trong hoạt động công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày trên mọi lĩnh vực công tác. Bảo đảm tính liên tục, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

    Nội dung thi đua:

 Đối với tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hoá công sở; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính công khai, minh bạch, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, … Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Đối với cá nhân: Thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên, … Trau dồi kiến thức chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ; Tinh thần thái độ làm việc tận tuỵ, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự phù hợp với tính chất công việc; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống, xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp tốt trong giải quyết công việc …

 Thời gian thực hiện thi đua từ năm 2019 - 2025, với lộ trình thực hiện: Năm 2019 tổ chức thực hiện kế hoạch và phát động phong trào thi đua. Năm 2022 tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua; năm 2025 tổng kết thực tiễn phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngọc Lan


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()