ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 29/08/2019

Tỉnh Phú Thọ xây dựng nhãn hiệu tập thể cá lồng Sông Đà Thanh Thủy cho sản phẩm cá lồng của huyện Thanh Thuỷ


  Sáng ngày 23/8/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu dự ánTạo lập, quản lý và phát triển triển nhãn hiệu cá lồng Sông Đà Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy chủ trì thực hiện.

 Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Cá lồng sông Đà Thanh Thủy"

  Mục tiêu của dự án đó là thiết lập và vận hành thành công cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “cá lồng Sông Đà” cho sản phẩm cá lồng của huyện Thanh Thuỷ nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm (xúc tiến thương mại). Đồng thời góp phần tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người nuôi cá lồng trên Sông Đà thuộc địa phận huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

  Trong đó, mục tiêu cụ thể đó là đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tập thể cá lồng Sông Đà cho sản phẩm cá lồng của  huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Xây dựng hệ thống quản lý Nhãn hiệu tập thể cá lồng Thanh Thuỷ. Xây dựng được hệ thống công cụ tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm phát huy giá trị thương hiệu cho sản phẩm “Cá Lồng Sông Đà Thanh Thủy”.

Logo Cá lồng sông Đà Thanh Thuỷ

    Dự án đã điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và lựa chọn đơn vị tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ là Hợp tác xã cá lồng Sông Đà Thanh Thủy; Tạo lập, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể. Xây định ý tưởng thiết kế nhãn hiệu tập thể, thiết kế nhãn hiệu hàng hóa, xác định mẫu nhãn hiệu hàng hóa và hiệu chỉnh, lập hồ sơ, nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ . Ngày 20/6/2019, nhãn hiệu tập thể “Cá lồng Sông Đà Thanh Thuỷ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ tại Quyết định số 4947/QĐ-SHTT. Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, dự án đã tiến hành xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể; Xây dựng và vận hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, đăng ký sử dụng mã số, mã vạch cho sản phẩm; Xây dựng hệ thống khai thác và phát triển nhãn hiệu hàng hóa; Thiết kế sản xuất bao bì sử dụng cho sản phẩm; Xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại.

    Trên cơ sở các kết quả đã triển khai, dự án đã tạo ra sản phẩm khoa học chính: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát; Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể; Bộ quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; Mẫu nhãn hiệu. Hồ sơ đăng ký và kết quả; Quy chế cấp và thu hồi tem, nhãn; Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm; Quy chế Phối hợp; Quy trình kỹ thuật sản xuất Cá lồng Sông Đà Thanh Thủy; Bộ hồ sơ tiêu chuẩn cơ sở; Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Đăng ký mã số, mã vạch; Bộ tem, nhãn, bao bì , logo, tờ rơi, biển quảng cáo; Hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác sản phẩm; Quảng bá, phát triển giá trị của nhãn hiệu tập thể “cá lồng sông Đà Thanh Thủy”; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án.

     Kết quả của dự án được Hội đồng khoa học đánh giá cao. Dự án đã hoàn thành việc tạo lập, quản lý và phát triển triển nhãn hiệu cá lồng Sông Đà Thanh Thủy. Sản phẩm Cá lồng Sông Đà Thanh Thuỷ được bảo hộ, tạo điều kiện cho ngành nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi cá trên sông Đà tại huyện Thanh Thủy nói riêng, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện và của tỉnh Phú Thọ.

 Công Thọ

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()