ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thủ tục đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển tỉnh Phú Thọ

Cơ quan Công bố/Công khai Sở Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục 01
Cấp thực hiện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý công nghệ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp vừa và nhỏ được UBND tỉnh phê duyệt trong danh mục các dự án được hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ.

          - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho DN trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho DN không quá 05 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận.

          Bước 3: UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1

Đơn đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ;

Thuyết minh Dự án đầu tư đổi mới công nghệ;

           Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);

          Bản sao có công chứng tài liệu xác nhận đăng ký thuế và nộp thuế;

          - Bản sao có công chứng tài liệu xác nhận việc thực hiện các chính sách đối với người lao động;

          - Hợp đồng và thanh lý hợp đồng chuyển giao toàn bộ công nghệ (nếu có);

          - Hóa đơn thanh toán tiền mua máy, thiết bị (nếu có);

          - Tài liệu nghiệm thu, quyết toán kinh phí đầu tư của dự án;

          - Tài liệu xác nhận, văn bằng bảo hộ của công nghệ (nếu có);

          -  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước liền kề với năm đề nghị hỗ trợ;

- Bản cam kết chưa hưởng các chính sách về hỗ trợ đổi mới công nghệ của trung ương hoặc địa phương..


09 bộ
Số bộ hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Không có thông tin
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin