ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 3/02/2020

Thông báo tổ chức trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống, trồng thâm canh, chiết xuất tinh dầu và trồng thử nghiệm cây Hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco Benth)) tại tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/thongbao05.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()