ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 9/01/2019

Thông báo Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh: Xây dựng quy trình chiết xuất, bào chế và thử nghiệm sản xuất cao mướp đắng và viên nang chứa cao khô giàu hoạt chất saponin hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường


/Uploads/files/thongbao02.jpg


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()