ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 26/05/2020

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: Thu thập, tuyển chọn và nghiên cứu các quy trình nhân giống, nuôi trồng một số giống hoa sen có giá trị tại tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/thong%20bao%2019.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()