ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 8/10/2019

Thông báo đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp


Thông báo chi tiết: /Uploads/files/201910040.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()