ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 11/06/2020

Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Tứ Xã cho các sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ


Sáng ngày 11/06/2020, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ tiến hành nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Tứ Xã cho các sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ” thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020” do UBND huyện Lâm Thao chủ trì thực hiện.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 4/2018 với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển đối với nhãn hiệu tập thể “rau an toàn Tứ Xã” nhằm tạo dựng danh tiếng, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao thu nhập cho người sản xuất và kinh doanh sản phẩm rau trên địa bản xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Để đạt được mục tiêu trên dự án được triển khai qua các nội dung như: Điều tra khảo sát, xác định cơ sở khoa học để xây dựng nhãn hiệu tập thể rau an toàn Tứ Xã; Xác định các chỉ tiêu về nguồn gốc xuất xứ, chỉ tiêu về quy trình kỹ thuật, quy trình nhân giống, quy trình chăm sóc, quy trình kiểm soát chất lượng; Xác định tổ chức quản lý và làm chủ nhãn hiệu tập thể; Xác định mẫu nhãn hiệu, lập hồ sơ để đăng ký bảo hộ; Xây dựng bản đồ vùng, quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; Xây dựng hệ thống khai thác, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm khi được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Sau thời gian 24 tháng triển khai thực hiện dự án đã xây dựng được bộ hồ sơ và Văn bằng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau an toàn Tứ Xã; Bộ quy chế sử dụng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau an toàn Tứ Xã; Bộ tem, nhãn, bao bì nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau an toàn Tứ Xã; Đăng ký mã số, mã vạch, mã QR code truy suất nguồn gốc xuất sứ cho sản phẩm; Hồ sơ chứng nhận về sinh an toàn thực phẩm; Công bố tiêu chuẩn cơ sở.

 

Hình ảnh nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Tứ Xã” được bảo hộ

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Tứ Xã” đã được giới thiệu, cung cấp cho một số nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp, nhà ăn của các trường học, cơ quan, đơn vị và cũng đã được đưa vào các hệ tống siệu thị Vinmart, Coopmart, BigC trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội…Ngoài ra tham gia một số chương trình quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Hùng Vương; lễ hội bưởi, nông sản Đoan Hùng và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Với những kết quả đạt được, Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đã đánh cao thành công của dự án về quy mô và có hàm lượng khoa học cao trong việc thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Giúp cho người dân trong vùng sản xuất rau Tứ Xã có được thương hiệu cho sản phẩm rau của mình, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập. Giúp cho người dân tiêu thụ sản phẩm yên tâm khi sử dụng sản phẩm rau an toàn Tứ Xã. Thành công của dự án tạo tiền đề nhân rộng, triển khai tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm của các làng nghề và một số sản phẩm đặc trưng của huyện Lâm Thao và là mô hình mẫu để nhân rộng cho các sản phẩm rau, củ quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()