ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 24/04/2023

Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo


Sở hữu trí tuệ (SHTT) đồng hành và gắn kết chặt chẽ với hoạt động đổi mới sáng tạo của những chủ thể sáng tạo. SHTT làm đòn bẩy thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Ảnh minh họa

Ngày 21/4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.

Nhằm nâng cao nhận thức vai trò của SHTT trong đời sống kinh tế - xã hội, ngày 26/4 hàng năm được tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Wipo) chọn là Ngày SHTT thế giới. Chủ đề của ngày SHTT thế giới năm 2023 là “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đấy đổi mới sáng tạo”. Thông điệp năm nay đề cao sức sáng tạo của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tìm hiểu và sử dụng hiệu quả công cụ SHTT, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của SHTT đối với công chúng nói chung, cũng như tăng cường sự quan tâm tới lĩnh vực SHTT cho phụ nữ nói riêng.

Nhận thức của xã hội và cộng đồng về sở hữu trí tuệ có vai trò quyết định đối với sự vận hành hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ, từ đó, ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được lan tỏa và thực thi. Hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh đã triển khai khá toàn diện, huy động được các nguồn lực tham gia phát triển tài sản trí tuệ. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đã xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho trên 100 nhãn hiệu hàng hóa, trong đó hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho 15 đặc sản địa phương mang địa danh.

Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền về đổi mới sáng tạo, SHTT cũng ngày một đa dạng về nội dung, phong phú và hiện đại về hình thức, gia tăng số lượng và chất lượng hoạt động tuyên truyền. Hoạt động tuyên truyền có nhiều điểm sáng, với cách thức tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng tiếp nhận thông tin, phù hợp với nhu cầu. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực về SHTT cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần làm tăng, năng suất, chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 132-QĐ-UBND ngày 18/1/2021 về Phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, SHTT, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hội nghị, hội thảo giao lưu trao đổi về tình hình kinh tế, khởi nghiệp ĐMST, giải pháp phát triển KH&CN, tạo cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề với doanh nghiệp để xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng. Cung cấp thông tin công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, SHTT, sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp có tiềm năng tiếp cận với các chương trình KH&CN của quốc gia, các quỹ đổi mới công nghệ; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; đề xuất các nội dung, chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; áp dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc.

Ngọc Lan


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()