ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 24/05/2023

Hội nghị: Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


    Sáng ngày 24/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tổ chức Hội nghị tuyên truyền: Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng phát biểu tại Hội nghị

   Tham dự Hội nghị có Bà Vũ Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Ông Nguyễn Hữu Hà - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, cùng đại diện Lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh Hội nghị

   Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hữu Hà - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã khẳng định việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp là hết sức quan trọng, nhằm giúp các doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Chuyên gia chia sẻ tại Hội nghị

   Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia chia sẻ về các nội dung như: Chương trình giải pháp nâng cao năng suất chất lượng trong lĩnh vực thực phẩm; Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn FSC-CoC và công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S.

   Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất nhiều những kiến nghị hết sức thiết thực và quan trọng để các đơn vị quản lý xem xét, nghiên cứu, hướng dẫn nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Năng suất chất lượng” trong thời gian tới.

   Hội nghị giúp cho các doanh nghiệp, các nhà quản lý có cơ hội để thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, nhằm thực hiện Chương trình “Năng suất chất lượng” ngày càng hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, của doanh nghiệp nói riêng./.  

Ngọc Lan

 

 

 

 

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()