ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 9/09/2020

Phú Thọ có 3 công trình khoa học được tôn vinh trong “Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam 2020”


cong-bo-sach-vang-1598409778
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ mở Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

 

 - Sách vàng sáng tạo Việt Nam là tuyển tập các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tuyển chọn, biên tập, công bố. Sách được phát hành hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), bắt đầu từ năm 2016.

Năm nay, có 75 đại diện tác giả, nhóm tác giả công trình khoa học, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ và 7 đại diện nhóm tác giả công trình, giải pháp sáng tạo khoa học tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Đây là những công trình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, phạm vi, đã được kiểm nghiệm qua thực tế; nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và giá trị kinh tế của sản phẩm, hàng hóa.

Trong số 75 công trình tiêu biểu được đưa vào “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020”, tỉnh Phú Thọ có 3 công trình khoa học được tuyển chọn. Đó là các công trình: “Nghiên cứu, cải tạo thiết bị điện phân kiểu near gap sang zero gap nhằm gia tăng công suất và giảm chi phí sản xuất xút” của nhóm tác giả: ThS. Văn Đình Hoan, KS. Nguyễn Xuân Thảo, KS. Đào Hải Linh, KS. Trần Quang Hòa - Công ty CP Hóa chất Việt Trì; “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý thuế thông qua chỉ số đồng hồ tổng của các phương tiện đo xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” của nhóm tác giả: ThS. Lê Văn Phúc, ThS. Nguyễn Phúc Quang, ThS. Nguyễn Thành Công, CN. Nguyễn Thị Dung - Cục Thuế tỉnh và “Thiết kế, chế tạo máy bồi quả pháo hoa và nghiên cứu, chế thử công nghệ bồi quả pháo hoa trên máy thay thế bồi quả thủ công” của nhóm tác giả: ThS. Đặng Trung Hiếu, ThS. Phạm Việt Cường, ThS. Nguyễn Thanh Bình, KS. Nguyễn Văn Thành - Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21.

Khổng Mạnh Tiến

Theo baophutho.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()