ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chủ Nhật, 24/05/2020

PHÚ THỌ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “SÔNG LÔ PHÚ THỌ” CHO SẢN PHẨM CÁ LỒNG SÔNG LÔ, TỈNH PHÚ THỌ


Ngày 20/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, Hội đồng Khoa học tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ KHCN: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng Sông Lô, tỉnh Phú Thọ” thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 -2020. Nhiệm vụ KH&CN do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện.

Tại Hội nghị, Hội đồng đã nghe cơ quan chủ trì báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.  Sau thời gian triển khai, nhiệm vụ  đã hoàn thành đúng mục tiêu đặt ra, cụ thể: Xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cá lồng sông Lô Phú Thọ. Sau 12 tháng, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 333785 theo Quyết định số 92040/QĐ-SHTT ngày 18/10/2019, chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể là Hợp tác xã Ứng dụng công nghệ cao Việt Nam. Các sản phẩm cá lồng sông Lô được đăng ký mã số, mã vạch thông minh (QR code), hệ thống tem, nhãn, bao bì sử dụng sản phẩm, giới thiệu, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, tờ rơi, biển quảng cáo.

Việc xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá Lồng sông Lô, tỉnh Phú Thọ góp phần nâng cao danh tiếng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường tiêu dùng, giúp các hộ nuôi cá lồng nhận thức đúng về giá trị nhãn hiệu, nâng cao khả năng tự  bảo vệ quyền của người sản xuất đối với sản phẩm. Giá trị sản phẩm cao hơn gấp nhiều lần so với sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tạo động lực cho người sản xuất giữ vững và phát triển nghề nuôi cá trên sông. Ngoài ra, hệ thống văn bản quản lý, các quy trình, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể còn là kinh nghiệm cho các địa phương áp dụng học hỏi.

Thanh Huyền


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()