ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ tự quản khu nhà trọ của công nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cán bộ tham gia
Bùi Quang Hồng, Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Hồng Lâm,Bùi Thị Thu Hương, Quách Tấn Công,Cao Trần Hòa, Nguyễn Văn Oanh
Mục tiêu

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng điều kiện sinh hoạt, đời sống vật chất tinh thần, nhận thức pháp luật của CNLĐ đang sinh sống tại các khu nhà trọ, từ đó xác định các yếu tố tác động tới vấn đề xây dựng mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.

- Đánh giá đúng thực trạng nắm được thực trạng hiệu quản công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ của các cấp công đoàn, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao nhận thức pháp luât, đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ tại các khu nhà trọ


Kết quả thực hiện

 - Giúp cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động hiện đang thuê nhà tại các khu nhà trọ. Trên cơ sở đó có những biện pháp giải quyết tốt  vấn đề chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động nhất là vấn đề nhà ở.

- Giúp cho chính quyền địa phương và cơ quan công an thực hiện tốt công tác quản lý tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư nơi có nhiều CNLĐ thuê nhà trọ.


Thời gian
5/2013 -10/2014
Kinh phí
280,000,000 đồng
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()