ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu, thử nghiệm xử lý, tái chế các phế, phụ phẩm từ sản xuất và chế biến chè thành một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ
Chủ nhiệm
Ks. Đinh Công Thọ
Cán bộ tham gia
1. Đinh Công Thọ 2. Hoàng Thị Loan 3. Vũ Thị Hải Yến 4. Nguyễn Công Minh 5. Luyện Thị Vân Anh
Mục tiêu

Nghiên cứu, thử nghiệm tách chiết polyphenol từ phế, phụ phẩm trong sản xuất và chế biến chè, tạo ra được các chế phẩm nhằm ứng dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm, y dược, công nghiệp, môi trường. Đồng thời xử lý bãi thải sau tách chiết để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế của địa phương, bảo vệ môi trường và phát triển sinh thái bền vững của tỉnh Phú Thọ


Kết quả thực hiện

1. Báo cáo điều tra, khảo sát đánh giá nguồn nguyên liệu phế phụ phẩm chè và thực trạng sử dụng nguồn phế, phụ phẩm.

2. Xây dựng quy trình tách chiết tối ưu tạo chế phẩm polyphenol từ phế, phụ phẩm chè .

3. Xây dựng quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ bã thải sau chiết tách polyphenol.

4. Thử nghiệm chiết tách polyphenol tạo ra các sản phẩm: polyphenol (dạng cao, dạng bột); phân bón hữu cơ.


Thời gian
Từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015
Kinh phí
458 triệu đồng (trong đó: ngân sách SNKHCN 398 triệu đồng; nguồn khác 60 triệu đồng)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()