ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sấy nhiệt lạnh quy mô nhỏ để sơ chế nông sản chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.


Cơ quan chủ trì
Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Nông nghiệp G.O.C.
Chủ nhiệm
Đỗ Anh Tuấn
Lĩnh vực
lĩnh vực Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Mục tiêu

             Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung:
          Thiết kế, chế tạo máy sấy nông sản bán tự động sử dụng công nghệ sấy nhiệt lạnh quy mô nhỏ sơ chế nông sản chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Góp phần đẩy nhanh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Thiết kế, chế tạo 01 máy sấy nhiệt lạnh bán tự động kiểu lồng quay với năng suất 400 kg lá/ngày (tương đương 600 kg củ/ngày).
- Thiết kế, chế tạo 01 máy sấy nhiệt lạnh bán tự động kiểu băng tải với công suất 800 kg lá/ngày (tương đương 1.000 kg củ/ngày).
- Xây dựng các quy trình lắp ráp, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng 02 máy sấy nhiệt lạnh bán tự động.
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Tổng quan về vật liệu sấy (măng, muồng trâu, mộc nhĩ, gừng), công nghệ và thiết bị sấy nhiệt lạnh.
2. Tính toán thiết kế máy sấy nhiệt lạnh bán tự động kiểu lồng quay 400 kg lá/ngày và máy sấy nhiệt lạnh bán tự động kiểu băng tải 800 kg lá/ngày.
3. Xây dựng các quy trình công nghệ.
4. Chế tạo, lắp đặt và vận hành thử nghiệm 02 máy sấy nhiệt lạnh 400 kg lá/ngày và 800 kg lá/ngày.

Phương pháp
- Phương pháp phân tích, tổng hợp; - Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp hội thảo khoa học; - Phương pháp thử nghiệm; - Phương pháp kế thừa; - Kỹ thuật thiết kế mô hình; - Kỹ thuật gia công cơ khí.
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài và các báo cáo chuyên đề. - 01 bộ máy sấy nhiệt lạnh bán tự động năng suất 400 kg lá/ngày (độ ẩm 85%; Công suất tiêu thụ 4-6 kWh; nhiệt độ sấy 30-65oC, tự động điều chỉnh nhiệt độ theo cài đặt). - 01 bộ máy sấy nhiệt lạnh bán tự động năng suất 800 kg lá/ngày (độ ẩm 85%; công suất tiêu thụ 8-10 kWh; tự động điều chỉnh nhiệt độ theo cài đặt; tốc độ băng tải từ 0,01 – 1 m/ph). - Bộ bản vẽ 02 máy sấy nhiệt lạnh. - Các quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp, vận hành và bảo dưỡng. - 5 người được đào tạo về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa. - 01 bài báo đăng trên tạp trí chuyên ngành của tỉnh Phú Thọ
Thời gian
20 tháng (từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016).
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()