ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương phục vụ phát triển du lịch trên quê hương Đất Tổ.


Cơ quan chủ trì
Trường Đại học Hùng Vương
Chủ nhiệm
Phạm Tuấn Anh
Lĩnh vực
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Mục tiêu

 

  Mục tiêu nghiên cứu:

- Sưu tầm, hệ thống hóa những biểu tượng đặc trưng của văn hóa Hùng Vương.

- Thiết kế, sản xuất thử nghiệm 10 mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương phục vụ cho việc phát triển du lịch về nguồn trên quê hương đất Tổ.

  Nội dung nghiên cứu chính

              1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn.

               - Cơ sở lý luận:

           - Cơ sở thực tiễn: hiện trạng sản phẩm lưu niệm tại các khu di tích lịch sử, văn hóa tại một số tỉnh trong phạm vi toàn quốc; hiện trạng sản phẩm lưu niệm tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Phú Thọ. Trao đổi, học tập kinh nghiệm tại 02 tỉnh.

2. Đánh giá thực trạng các sản phẩm lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

a) Điều tra, khảo sát:

- Phạm vi: tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

- Thời gian: từ 5 – 6/2015.

- Đối tượng: các cơ sở kinh doanh và du khách (người Việt Nam và người nước ngoài).

- Quy mô: tổng số 500 phiếu (03 mẫu phiếu dành cho 02 nhóm đối tượng).

- Nội dung: thực trạng dịch vụ du lịch; số lượng, chủng loại, nguồn gốc, mẫu mã... và chất lượng văn hóa của các sản phẩm lưu niệm hiện có; nhu cầu của du khách về những sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương...

b) Đánh giá thực trạng:

Xử lý thông tin, tổng hợp và phân tích số liệu và tư liệu điều tra, khảo sát. Đánh giá thực trạng các sản phẩm lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; những tồn tại, nguyên nhân.

3. Sưu tầm, hệ thống hóa những biểu tượng đặc trưng của văn hóa Hùng Vương; lựa chọn những biểu tượng tiêu biểu mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương để thiết kế và sản xuất thử nghiệm.

a) Sưu tầm, thống kê, hệ thống hóa những biểu tượng đặc trưng của văn hóa Hùng Vương:

b) Lựa chọn những biểu tượng tiêu biểu mang đặc trưng văn hóa HùngVương để thiết kế và sản xuất thử nghiệm:

4. Thiết kế, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương.

- Thiết kế 10 mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương (đã được lựa chọn theo 02 nhóm: truyền thuyết Hùng Vương và di chỉ văn hóa Hùng Vương) bao gồm: phác thảo mục tiêu thiết kế và giải pháp thiết kế kỹ thuật; thiết kế kiểu dáng, kích thước, mẫu mã sản phẩm (ý tưởng giải pháp thiết kế kiểu dáng, mẫu mã; đặc điểm thiết kế kỹ thuật của mẫu mã).

- Tổ chức sản xuất thử nghiệm 10 mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương đã được thiết kế, bao gồm: lựa chọn, xử lý nguyên liệu, chất liệu; thiết kế tạo dáng sản phẩm; làm khuôn tạo hình mẫu sản phẩm; thiết kế vẽ họa tiết, trang trí sản phẩm; hoàn thiện, chỉnh sửa sản phẩm.

5. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy, quảng bá sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương. 


Phương pháp
- Phương pháp điều tra xã hội học, điền dã. - Phương pháp kế thừa. - Phương pháp chuyên gia. - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp.
Kết quả dự kiến
- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát, sưu tầm. - Báo cáo tóm tắt và tổng kết toàn diện của đề tài. - 04 báo cáo chuyên đề. - 10 mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương được thiết kế và sản xuất thử nghiệm. - Biên soạn (dạng sách) bản thảo cuốn cẩm nang “Giá trị văn hóa nghệ thuật của các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương”. - 02 – 03 bài báo đăng tải trên tạp chí chuyên ngành.
Thời gian
5/2015-5/2017 ( 24 tháng)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()