ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học từ chè xanh phế loại sử dụng trong bảo quản rau quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng công nghiệp Thực phẩm
Chủ nhiệm
ThS. Phan Anh Châu
Cán bộ tham gia
TS. Hà Thị Lan Anh, TS. Đào Thị Việt Hà, ThS. Nguyễn Thị Hiên, ThS. Lê Thị Thu Phương, ThS. Nguyễn Việt Hưng, CN, Dương Thị Tuyết Thanh
Mục tiêu

1. Xây dựng được quy trình tách chiết polyphenol từ chè xanh phế loại.

2. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng trong bảo quản rau, quả từ hợp chất polyphenol chiết được.

3. Ứng dụng chế phẩm sinh học sản xuất được để bảo quản rau, quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm kéo dài thời gian bảo quản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

4. Xây dựng bài giảng thực hành phục vụ công tác đào tạo sinh viên.


Kết quả thực hiện

 1. Xây dựng quy trình tách chiết hợp chất polyphenol từ chè xanh phế loại

- Tiến hành nghiên cứu giống chè Trung Du, chè già (đốn) ở cùng một vụ đông (đốn vào tháng 12), và chè vụn được thu thập mẫu vào vụ hè, vụ mà chè được sản xuất nhiều nhất, để làm nguyên liệu nghiên cứu. Kết quả phân tích được trình bày như sau.

2. Xây dựng quy trình công nghệ tạo chế phẩm sinh học để bảo quản rau, quả từ hợp chất polyphenol tách được

Dịch chiết chè sau khi cô quay chân không ở nhiệt độ 600C đến khi hàm lượng chất khô đạt 400Bx, để nguội đến nhiệt độ phòng, bổ sung thêm vitamin C (10%) và bột Talc (1,5%) khuấy đều. Sau đó đem đổ dịch đã cô đặc vào cốc sấy đông khô (khoảng ½ cốc), để cốc có chứa dịch cô đặc vào tủ lạnh đông ở nhiệt độ  - 200C trong thời gian 12 giờ, rồi cho vào máy sấy đông khô chân không sấy trong 6 giờ thu được chế phẩm polyphenol bảo quản rau, quả.Thời gian
24 tháng (t1/2013-t12/2014)
Kinh phí
320 triệu đồng
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()