ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu, lưu giữ và phát triển một số cây dược liệu quý được người Dao xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ sử dụng làm thuốc chữa bệnh


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng công nghiệp Hóa chất
Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cán bộ tham gia
1. KS Phạm Văn Trịch 2. ThS Lê Hồng Phúc 3. ThS Đỗ Thị Kiều Nga 4. CN Tạ Thị Như Quỳnh 5. CN Đặng Thị Trang 6. ThS Đặng Thị Thu Hiền 7. KS Nguyễn Thị Đến
Mục tiêu

 Đánh giá sự đan dạng nguồn gen cây thuốc của tỉnh nhà. Bước đầu làm thay đổi tập quán khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc của người Dao xã Vinh Tiền nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung nhằm lưu giữ vốn tri thức bản địa về sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc cũng như các bài thuốc trong điều trị bệnh cho nhân dân.


Kết quả thực hiện

 - Điều tra, lập danh mục được các cây dược liệu quý và sưu tầm được một số bài thuốc dân gian của dân tộc Dao, xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng được mô hình ươm trồng thí điểm.

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng và khai thác một số loại cây thuốc nam cho người dân xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Đề xuất một số giải pháp lưu giữ và phát triển một số cây dược liệu quý được người dân xã Vinh Tiền làm thuốc chữa bệnh.

- Biên tập tài liệu giới thiệu về một số cây dược liệu quý và bài thuốc dân gian của dân tộc Dao xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.


Thời gian
26 tháng (từ tháng 7/2013 đến tháng 8/2015)
Kinh phí
250,22 triệu đồng
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()