ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 26/06/2020

Nghiệm thu dự án khoa học và công nghệ "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Dốc Đen" cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ


Ngày 26/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ” thuộc chương trình “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020” do UBND huyện Thanh Ba chủ trì thực hiện.

 

Hội nghị Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

Dự án được phê duyệt triển khai từ tháng 4/2018 với Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển đối với nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhằm tạo dựng danh tiếng, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; góp phần gìn giữ, phát huy giá trị sản phẩm truyền thống và nâng cao thu nhập cho người sản xuất và kinh doanh sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Sau 24 tháng triển khai thực hiện, dự án đã triển khai các nội dung đề ra. Điều tra khảo sát, xác định cơ sở khoa học để xây dựng nhãn hiệu tập thể chè xanh “Dốc Đen”; Xác định các chỉ tiêu về nguồn gốc xuất xứ, chỉ tiêu về quy trình kỹ thuật, quy trình nhân giống, quy trình chăm sóc, quy trình kiểm soát chất lượng; Xác định tổ chức quản lý và làm chủ nhãn hiệu tập thể; Xác định mẫu nhãn hiệu, lập hồ sơ để đăng ký bảo hộ; Xây dựng bản đồ vùng, quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; Xây dựng hệ thống khai thác, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm khi được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Việc xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Từ đó làm tăng giá trị và uy tín của sản phẩm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân trong vùng dự án. Nhận thức của các hộ sản xuất chè xanh của  xã Đông Lĩnh, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và khách hàng về giá trị của nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tăng lên, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền của người sản xuất, người tiêu dùng đối với sản phẩm; mặt khác góp phần nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh triển khai thực hiện dự án

Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể chè "Dốc Đen" cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh,

huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

 

 

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba thăm quan gian hàng trưng bày tại Hội Nghị công bố nhãn hiệu tập thể chè "Dốc Đen"


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()