ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 6/12/2019

Nghiệm thu dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất một số sản phẩm chè mới chất lượng cao theo quy mô sản xuất hàng hóa tại tỉnh Phú Thọ


    Sáng ngày 5/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp nhà nước đã tổ chức nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất một số sản phẩm chè mới chất lượng cao (chè xanh cao cấp, chè xanh dạng dẹt và trà cốm gạo lứt đặc sản) gắn với trồng, thâm canh giống chè mới theo quy mô sản xuất hàng hóa tại tỉnh Phú Thọ” do Công ty TNHH Dịch vụ và đầu tư Thịnh Phát chủ trì thực hiện.

      Mục tiêu của dự án là ứng dụng và chuyển giao các kỹ thuật công nghệ trong trồng, thâm canh 02 giống chè mới Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên và sản xuất một số sản phẩm chè có chất lượng và giá trị gia tăng cao thông qua xây dựng mô hình liên kết giữa sản xuất, chế biến và phát triển thị trường theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và xuất khẩu địa bàn tỉnh Phú Thọ.

     Dự án đã triển khai đúng nội dung và hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng và Quyết định phê duyệt. Dự án đã xây dựng được mô hình các quy trồng mới 5 ha chè Kim Tuyên theo tiêu chuẩn VietGap; xây dựng mô hình đồi chè giống mới được tác động thâm canh phù hợp cho sản xuất chè xanh cao cấp; xây dựng mô hình công nghệ - thiết bị, sản xuất các sản phẩm chè xanh chất lượng cao trong đó chè xanh chất lượng cao quy mô 3 - 5 tấn chè tươi/ngày, chè xanh dạng dẹt quy mô 500 kg tươi/ngày, chè cốm dạng rời và dạng túi lọc quy mô 500 kg chè tươi/ngày .  Dự án cũng đã đào tạo được 15 kỹ thuật  viên làm chủ vận hành sản xuất và 200 lượt nông dân được tập huấn nắm vững kỹ thuật và có đủ kỹ năng để thực hành sản xuất theo kỹ thuật mới.    

     Kết quả của dự án được Hội đồng đánh giá cao, đây là dự án phát huy tính tự chủ sáng tạo trong sản xuất các sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước. Chủ động trong việc nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có lợi thế trong vùng. Dự án hướng tới các việc áp dụng các tiến bộ KH&CN theo hướng sản xuất chế biến chè xanh chất lượng cao, an toàn thực phẩm, tiết kiệm năng lượng, chuyển giao kỹ thuật cho người dân, giúp người dân tiếp cận sản xuất an toàn. Mặt khác các mô hình trồng mới cũng như tác động thâm canh không những giúp tăng thu nhập cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chè mà còn tạo cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường.

Hải Yến

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()