ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 27/12/2019

Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền quảng bá di sản văn hóa và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia trên thế giới


      Hôm qua, ngày 26/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền quảng bá di sản văn hóa và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia trên thế giới. Dự án do Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại chủ trì thực hiện.

     Thực hiện Đề án 3935/ĐA-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020, dự án được đề xuất triển khai thực hiện nhằm tăng cường phối hợp đẩy mạnh quảng bá hình ảnh về một Phú Thọ thân thiện - năng động - giàu bản sắc văn hóa và nâng cao vị thế của tỉnh Phú Thọ với các địa phương khác trong nước và ngoài nước. Từ đó thu hút nguồn khách du lịch, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài và nguồn khách quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: du lịch là 1 trong 4 khâu đột phá, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

     Dự án được triển khai hoàn thành theo đúng mục tiêu như thuyết minh được phê duyệt. Việc triển khai thành công dự án góp phần thiết thực trong công cuộc phát triển du lịch của tỉnh, phát huy tốt mọi tiềm năng, lợi thế về du lịch nhằm phấn đấu đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Kết quả của dự án được tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa hình ảnh về con người, các di sản văn hóa, các danh lam thắng cảnh của Phú Thọ đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Để nơi đây thực sự trở thành điểm dừng chân của du khách trong và ngoài nước.

     Dự án được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và được xếp loại "Xuất sắc".        

Ngọc Lan              


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()