ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chủ Nhật, 15/12/2019

Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X trong hoạt động kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


    Ngày 13/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu dự án: “Ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X trong hoạt động kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng chủ trì thực hiện.

Ông Trương Quốc Chính - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

    Dự án hoàn thành đã đạt được mục tiêu đề ra là ứng dụng công nghệ Huỳnh quang tia X vào công tác quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh.

    Với sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa hoc và Công nghệ; Phòng Quản lý Khoa học; với sự nỗ lực của cơ quan chủ trì cùng với các thành viên trong nhóm thực hiện Dự án sau thời gian nghiên cứu, tổ chức triển khai dự án đã đạt được các kết quả sau: Điều tra, khảo sát thực trạng tại 80 đơn vị kinh doanh các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ đó đánh giá thực trạng về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Phân tích, lựa chọn được bộ thiết bị đo tuổi vàng lưu động VietSpace GT3000S. Tiếp nhận máy móc thiết bị; đào tạo, tập huấn cho 10 cán bộ Chi cục TCĐLCL, Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL và tiếp nhận quy trình công nghệ; vận hành thử và đánh giá kết quả. Áp dụng kiểm tra thực tế tại 30 đơn vị kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thành viên Hội đồng khoa học kiểm tra thiết bị kiểm tra vàng

   Kết quả của dự án được Hội đồng khoa học đánh giá cao. Thông qua dự án, cơ quan quản lý có được công cụ trợ giúp đắc lực trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. Việc đưa thiết bị ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X vào quản lý chất lượng các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ bước đầu nhằm chấn chỉnh lại thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không chỉ làm cho người dân yên tâm giao dịch mà người bán (doanh nghiệp làm ăn chân chính) cũng rất phấn khởi qua đó đã giúp khẳng định thương hiệu, uy tín của mình.

Bích Hạnh

 

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()