ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 4/05/2020

Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”


 

     Ngày 28/4/2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Hùng Vương đã bảo vệ thành công trước Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp tỉnh về kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” do Trường là đơn vị chủ trì thực hiện.

     Được triển khai từ năm 2018, đề tài đã khái quát sơ lược cơ sở khoa học, cơ sở lý luận, thực tiễn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đánh giá được thực trạng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường đạo học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo nghiên cứu, nhìn chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên trên địa bàn tỉnh còn ở giai đoạn đầu, tỉ lệ sinh viên có nhận thức tốt về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh còn thấp. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được tổ chức đa dạng về hình thức, tuy nhiên số lượng sinh viên nhận được các sự hỗ trợ này chưa nhiều và chất lượng còn thấp.

      Để nâng cao hiệu quả trong việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đề tài đã đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Trung tâm này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ hình thành và phát triển ý tưởng, cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn luyện, tư vấn, kết nối đầu tư, khách hàng và hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ để ứng dụng hoặc thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

      Trong thời gian từ năm 2018 - 2019, đề tài đã thực hiện nhiều hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhằm trang bị một số kiến thức, kỹ năng, tư duy và quy trình về khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức 01 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 với gần 40 ý tưởng tham gia của các bạn sinh viên, từ đó lựa chọn 02 ý tưởng xuất sắc nhất để tiến hành hỗ trợ triển khai thực tế. Sau quá trình hỗ trợ về mặt tài chính, kỹ thuật sản xuất thì cả 02 ý tưởng đã tạo ra được những sản phẩm thực tế và bước đầu đã thử nghiệm bán ra thị trường.

       Với những kết quả nghiên cứu ban đầu đạt được, việc xây dựng mô hình Trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sẽ là nền tảng chắc chắn để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh nói chung và sinh viên các trường đại học, cao đẳng nói riêng, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ./.

Nguyễn Vượng

 

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()