ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 24/03/2020

Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán bằng tiếng anh cấp trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ


Sáng ngày 24/03/2020, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng tiếng Anh cấp trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ” do Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương chủ trì thực hiện.

Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 2/2018 với mục tiêu đánh giá thực trạng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng tiếng Anh tại các trường THCS trên địa bàn, từ đó biên soạn hoàn chỉnh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng tiếng Anh cấp THCS và triển khai giảng dạy thực nghiệm tại một số trường THCS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sau thời gian 24 tháng triển khai thực hiện, trên cơ sở các hoạt động nghiên cứu lí luận và thực tiễn giảng dạy của cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lấy ý kiến tư vấn góp ý của một số chuyên gia thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đề tài đã thực hiện khảo sát thực nghiệm tại 04 trường THCS trên địa bàn tỉnh (THCS Văn Lang – Việt Trì; THCS Lâm Thao- huyện Lâm Thao; THCS Lê Quý Đôn – huyện Thanh Sơn; THCS Hùng Vương – thị xã Phú Thọ). Tiến hành xây dựng biên soạn 04 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, 02 chuyên đề hỗ trợ giáo viên và học sinh về ngôn ngữ. Việc biên soạn hoàn chỉnh bộ tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn học sinh giỏi môn Toán bằng tiếng Anh góp phần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng nhần tài, tạo bước chuyển lớn về kinh tế tri thức trong thời đại mở cửa và hội nhập quốc tế.

Sản phẩm khoa học của đề tài là cơ sở lí luận và thực tiễn để bổ sung nguồn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

 Với những kết quả đạt được, Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đã đánh giá xếp loại đề tài “xuất sắc” cho những nỗ lực của nhóm nghiên cứu và cơ quan chủ trì. Sản phẩm không chỉ đạt được mục tiêu và nội dung đề ra mà còn tạo ra được những sản phẩm vượt trội, vượt chỉ tiêu. Bước đầu đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của giáo viên và học sinh trong việc tiếp thu nguồn tri thức vô tận của nhân loại để phục vụ đất nước./.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()