ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 7/01/2020

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật điều tiết ra hoa một số loài phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ


    Sáng ngày 03/01, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật điều tiết ra hoa một số loài phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ” do trường Đại học Hùng Vương chủ trì thực hiện.

    Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu được các yếu tố ảnh hưởng tới sự ra hoa của cây lan Hồ điệp nuôi cấy mô và áp dụng các biện pháp kỹ thuật điều tiết quá trình ra hoa theo hướng phát triển hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

    Đề đã triển khai đúng nội dung và hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng và Quyết định phê duyệt. Ngoài ra, đề tài triển khai vượt kế hoạch so  với thuyết minh trên hai đối tượng hoa lan là lan Hoàng thảo mini và lan Đai Châu. Đề tài đã tạo ra kỹ thuật mới điều khiển ra hoa cho 3 loài lan. Xây dựng được mô hình điều tiết ra hoa quy mô 1.200 cây (500 cây Hồ điệp, 300 cây Đai Châu, 400 cây Hoàng thảo mini, tỷ lệ ra hoa đạt trên 90% đối với lan Hồ điệp và trên 70% đối với Lan Hoàng Thảo mini và Đai châu. Đào tạo cho 05 cán bộ kỹ thuật, tập huấn 50 lượt nông dân, tổ chức 01 Hội thảo khoa học.

   Kết quả của đề tài được Hội đồng đánh giá cao và xếp loại xuất sắc. Đây là đề tài có tính mới, có tính  ứng dụng và tính khả thi cao, làm tăng giá trị của cây hoa lan, có thể mở rộng quy mô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà.

Hoàng Loan

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()