ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 1/10/2019

PHÚ THỌ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH SẢN NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ LĂNG CHẤM


     Ngày 30/9/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, Hội đồng Khoa học tỉnh đã họp nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông tỉnh Phú Thọ”. Dự án do Công ty TNHH MTV Tư vấn dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao chủ trì thực hiện.

    Tại Hội nghị, Hội đồng đã nghe cơ quan chủ trì báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án, sản phẩm, hiệu quả dự án và khả năng nhân rộng mô hình. Sau hai năm triển khai dự án đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, cụ thể: Mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo để sản xuất cá giống với quy mô 30 cá bố mẹ,đã sản xuất được 10.500 cá giống Mô hình nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông với quy mô 3 lồng số lượng cá thu được ước khoảng 2.911 con, trọng lượng trung bình 2,02 kg/con. Kết quả được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, cho thấy khả năng nhân rộng nuôi đại trà cá Lăng chấm trong lồng trên sông.

    Tiếp đó, các uỷ viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những ý kiến góp ý cụ thể, chi tiết cho cơ quan chủ trì dự án. Đặc biệt là tác động của các yếu tố môi trường khi triển khai dự án, bổ sung chi tiết nội dung quy trình kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo người dân có thể nắm bắt được quy trình. Cơ quan chủ trì đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng đưa ra và cam kết hoàn thiện, chỉnh sửa hồ sơ dự án theo quy định.

Thanh Huyền


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()