ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 8/07/2020

Tên Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến đối với gà Ri lai thả vườn đảm bảo an toàn sinh học gắn với chuỗi liên kết khép kín từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ 12/2017 đến tháng 12/2019

Tổng kinh phí thực hiện dự án 6.981.356.000 đồng
+ Ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương: 1.510.000.000 đồng
+ Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh: 1.510.000.000 đồng
+ Nguồn vốn đối ứng của dân và nguồn vốn khác: 3.961.356.000 đồng

 

Sản phẩm dự án:

- Báo cáo tổng kết toàn diện kết quả triển khai thực hiện dự án;Báo cáo kết quả các mô hình; các hình ảnh và đĩa giới thiệu về sản phẩm và hoạt động của dự án

- Quy trình chăn nuôi gà bố mẹ, QT chăn nuôi gà thương phẩm, QT thú y cho gà sinh sản, QT thú y cho gà thịt, QT ấp nở, QT giết mổ phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty và có khả năng áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- 01 mô hình sản xuất giống tại trang trại Trung tâm Quy mô 1.120 gà bố mẹ, năng xuất trứng bình quân: 150 – 160 quả trứng/mái/42 tuần đẻ, sản xuất được 5.000 gà con/ tháng

- 01 mô hình trang trại nuôi gà thương phẩm tại trang trại Trung tâm và 03 mô hình nuôi gà thương phẩm tại trang trại vệ tinh: Quy mô 9.000 con gà ri lai (mô hình tại trung tâm); Trọng lượng xuất chuồng: 17,1 tấn gà thịt và Quy mô 18.000 con (6.000 con/ trang trại vệ tinh); Trọng lượng xuất chuồng: 34,2 tấn gà thịt.

Cơ sở chế biến thức ăn: Diện tích 60 m2 trang bị máy nghiền + trộn; Cung ứng 196.000 kg thức ăn tự chế biến cho các trang trại thuộc dự án, đảm bảo chất lượng giá trị dinh dưỡng các giai đoạn

Xây dựng 01 cơ sở giết mổ gà thịt tại thành phố Việt Trì: Diện tích 80 m2, công suất giết mổ 150 con/ngày, được cấp giấy chứng nhật vệ sinh thú y, ATTP theo quy định

01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi với hình thức liên kết có đầy đủ trang thiết bị sản phẩm (tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, tủ kính) tại Việt Trì, địa điểm thuận lợi để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, quảng sản phẩm: Được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Đào tạo cho 10 cán bộ kỹ thuật và tập huấn 2 lớp với sự tham gia của 100 lượt công nhân, chủ trang trại, nông dân tham gia dự án


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()