ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 7/01/2019

Kết quả Thanh tra chuyên đề năm 2018 về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thực hiện văn bản số 1252/BKHCN-Ttra ngày 04/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ và văn bản số 1894/UBND-KGVX ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3469/KH-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về Thanh tra chuyên đề năm 2018 về “Chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu”. Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trong tháng 8 và tháng 9/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 28 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Một số kết quả chính đạt được là:

* Về Hồ sơ, tài liệu: Tại thời điểm thanh tra, 100% các  cửa hàng kinh doanh xăng dầu của 25 doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/bán lẻ xăng, dầu và các giấy chứng nhận đều còn giá trị sử dụng. Có 85 cột đo xăng, dầu của 28 cửa hàng được kiểm định định kỳ theo quy định, các giấy chứng nhận kiểm định đều còn hạn sử dụng và được các cửa hàng lưu giữ đầy đủ. Các cửa hàng đều thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, đại lý bán lẻ với các nhà phân phối trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật

* Về đo lường:

Các cửa hàng đều có trang bị các bình đong kim loại (dung tích danh định 1L, 2L, 5L, 10L) và các bình đong đã được kiểm định theo quy định. Tuy nhiên, có 01 cửa hàng có trang bị nhưng chưa đầy đủ, đồng bộ về số lượng các bình đong kim loại.  

          Qua kiểm tra cho thấy, các cửa hàng có thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra, lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra định kỳ phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo xăng, dầu theo quy định; Tuy nhiên, vẫn còn một số cửa hàng thực hiện việc tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, phép đo xăng, dầu chưa thường xuyên và liên tục.

          Tại thời điểm hiện tại, việc lắp đặt thiết bị in chứng từ phép đo cho các cột đo xăng dầu chưa bắt buộc nhưng đã có 02 cửa hàng đã thực hiện gắn thiết bị in chứng từ cho các cột đo xăng, dầu. Kiểm tra hiện trạng của 85 cột đo xăng, dầu của 28 cửa hàng cho thấy các cột đo xăng, dầu có thông số kỹ thuật như giấy chứng nhận kiểm định và đều còn nguyên tem niêm phong, kẹp chì. Kiểm tra sai số phép đo của 85 cột bơm xăng, dầu: 85/85 cột đo xăng, dầu có sai số phép đo nằm trong giới hạn sai số cho phép.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện 01 cửa hàng không tuân thủ kỹ thuật đo lường khi thực hiện phép đo. Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm này và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4.000.000 đồng.

*Về chất lượng:

Xăng, dầu của các cửa hàng đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng thông qua việc ký kết hợp đồng đại lý, hợp đồng bán lẻ, có phiếu kiểm tra chất lượng đầu vào và kết quả thử nghiệm của các lô hàng nhập của các nhà phân phối.

Việc lấy mẫu, lưu mẫu và lưu giữ hồ sơ chất lượng các mặt hàng xăng, dầu: các cửa hàng thực hiện việc lấy mẫu và lưu mẫu theo quy định tuy nhiên, vẫn còn có cửa hàng có lưu giữ hồ sơ chất lượng chưa đầy đủ.

Có 09 cửa hàng đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, các cửa hàng còn lại trong số đơn vị được thanh tra đã xây dựng nhưng chưa áp dụng hoặc áp dụng chưa đầy đủ cũng như chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

Qua công tác thanh tra cho thấy, các đơn vị kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành các quy định của Nhà nước về đo lường, chất lượng. Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu; ký kết hợp đồng mua bán xăng, dầu với nhà phân phối và thực hiện lưu giữ hồ sơ chất lượng. Các cột đo xăng, dầu được kiểm định định kỳ theo quy định, giấy chứng nhận kiểm định đều còn thời hạn sử dụng và tem niêm phong, kẹp chì tại các cột bơm còn nguyên vẹn. Kiểm tra về phép đo xăng, dầu đối với các cột đo xăng, dầu của các cửa hàng đều có sai số phép đo nằm trong giới hạn sai số cho phép. Trên cơ sở kết quả thanh tra và thực tiễn trong công tác quản lý Nhà nước, nhất là những tồn tại, hạn chế, đoàn Thanh tra đã đưa ra và yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và duy trì các điều kiện trong kinh doanh xăng, dầu. Bên cạnh đó, đoàn Thanh tra cũng có kiến nghị đối với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét đơn giản các quy trình thủ tục của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đảm bảo phù hợp với đối tượng áp dụng là các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu có quy mô nhỏ, lẻ.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, đặc biệt là Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu và hướng dẫn các đơn vị xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức./.

Ma Quốc Thịnh

Chánh Thanh tra Sở


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()