ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 5/09/2019

Huyện Hạ Hoà xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Yên Kỳ”


Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Yên Kỳ” xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hoà chủ trì thực hiện.

(Hình ảnh: Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chè Xanh Yên Kỳ”)

Dự án được thực hiện từ tháng 5/2018 - 6/2019. Mục tiêu của dự án là thiết lập và vận hành thành công cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Yên Kỳ” cho sản phẩm chè xanh của xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm (xúc tiến thương mại); tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm chè xanh Yên Kỳ, thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người trồng và chế biến chè.

Dự án đã triển khai theo đúng nội dung được phê duyệt. Nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Yên Kỳ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ ngày 07/05/2019.

 
   

        (Hình ảnh: Logo nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Yên Kỳ”)

 
   

Chủ sở hữu Nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Yên Kỳ” là Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và chế biến chè xanh Yên Kỳ. Là Tổ chức có đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể (NHTT) theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực để tiến hành các hoạt động về quản lý, giám sát việc sử dụng NHTT.

Xã Yên Kỳ hiện tại tổng có 13 khu với 840 hộ trồng và chế biến chè (tổng diện tích 644,25ha, năng suất bình quân 13 tấn/ha chè tươi). Để đảm bảo chất lượng, bước đầu sau khi nhãn hiệu được bảo hộ đã có 30 hộ trồng chè đảm bảo theo tiêu chí, quy trình sản xuất của Hợp tác xã (HTX) được sử dụng nhãn hiệu tập thể. Trong thời gian tới HTX sẽ tiếp tục xét và kết nạp thêm thành viên có nhu cầu để đảm bảo về sản lượng cung ứng ra thị trường.

Để nhãn hiệu được vận hành tốt và có hiệu quả, Ban quản lý dự án đã phối hợp cùng với Hợp tác xã  xây dựng và ban hành 03 quy chế: Quy chế quản lý và sử dụng NHTT “Chè xanh Yên Kỳ”; Quy chế kiểm soát chất lượng “Chè xanh Yên Kỳ”; Quy chế cấp và sử dụng tem mác NHTT “Chè xanh Yên Kỳ”. Xây dựng bộ hồ sơ thiết kế logo, tem nhãn, giây buộc in tên nhãn hiệu, túi đựng chè.

Nhãn hiệu được tạo lập, có đầy đủ bao bì tem nhãn, mã vạch truy xuất nguồn gốc, công bố tiêu chuẩn cơ sở, đủ điều kiện thương mại trên thị trường. Tuy nhiên để duy trì, phát triển khẳng định thương hiệu thì chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Để làm được điều đó, Ban quản lý dự án cùng với Hợp tác xã đã hoàn thiện quy trình trồng, sơ chế sản phẩm chè an toàn Yên Kỳ để áp dụng bắt buộc đối với các thành viên sản xuất và chế biến; hướng dẫn người sản xuất chè thực hiện tốt các nội dung cơ bản: Về điều kiện vùng sản xuất; Quản lý đất trồng; Quản lý sử dụng phân bón và chất phụ gia; Quản lý nguồn nước trong sản xuất; Quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất; Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; Kiểm tra nội bộ. Mỗi năm, các hộ thành viên sản xuất chè sẽ được thanh tra định kỳ 2 lần. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát của HTX còn thực hiện việc giám sát sau thu hoạch, sơ chế, giám sát việc đóng gói và dán tem nhãn sản phẩm mang NHTT. Nhờ kiểm soát tốt các quy trình canh tác nên việc sản xuất chè đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Dự án đã hoàn thành việc tạo lập, quản lý và phát triển triển nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Yên Kỳ”. Sản phẩm “Chè xanh Yên Kỳ” đã được bảo hộ trên toàn Quốc là điều kiện để nâng cao được thương hiệu vị thế sản phẩm chè trên thị trường và có thể cạnh tranh với sản phẩm cùng loại. Hội đồng khoa học tỉnh đề nghị UBND huyện, HTX Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và chế biến chè xanh Yên Kỳ sau khi kết thúc dự án, trong thời gian tới tiếp tục duy trì nhãn hiệu, tăng cường quảng bá nhãn hiệu qua nhiều kênh thông tin đại chúng nhằm xúc tiến thương mại. Ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nâng cao năng suất và chất lượng và hiệu quả kinh tế cho các thành viên sản xuất trong vùng nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Yên Kỳ”.

                                                                                      Trung Kiên

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()