ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 1/07/2020

Hội thảo nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020


Ngày 30/6, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội thảo: “Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020”.

Tham dự hội thảo có gần 200 đại biểu đại diện các sở, ban ngành; các tổ chức đoàn thể, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, … Hội thảo đã nghe tham luận với chủ đề: Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ; Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ; Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các Startup; Kinh nghiệm khởi nghiệm cho các Startup điển hình Bầu Pizza, ….

Thông qua buổi hội thảo, các đại biểu đã được học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở một số địa phương, cũng như của một số Startup điển hình; đồng thời có những đề xuất cho chương trình hành động nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.  

Ngọc Lan
 

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()