ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 25/07/2019

Hội thảo đánh giá thực trạng nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Yên Bái


     Ngày 18/7, Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN Phú Thọ, lãnh đạo Sở KH&CN Yên Bái, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tại tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học – công nghệ tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

     Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 141 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. 

     Theo đó, giai đoạn 2017-2020 sẽ hỗ trợ phát triển ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển ít nhất 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

      Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến bổ ích, trao đổi, đánh giá sự phù hợp của Đề án tại tỉnh Yên Bái, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời, góp phần hoàn thành kế hoạch trong những năm tiếp theo và mở ra định hướng nhằm thực hiện thành công Đề án 844. 

    Cũng tại Hội thảo, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đem lại hiệu quả cao về mục tiêu, nhiệm vụ của hai đơn vị trong việc truyền thông cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trên cơ sở hợp tác và tạo điều kiện cho nhau thực hiện nhiệm vụ theo Đề án 844. 

Ngọc Lan


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()