ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 3/09/2019

Hội thảo đánh giá thực trạng nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tuyên Quang


     Sáng 27-8, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang, Văn phòng đề án 844 - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tuyên Quang”.

http://baotuyenquang.com.vn/media/images/2019/08/img_20190827140916.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

    Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, phát triển các doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới ở các lĩnh vực. Hiện đã có 41/63 tỉnh, thành phố trên cả nước có kế hoạch triển khai xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

    Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam; Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Góp ý về Đề án 844 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Vấn đề xác định thực trạng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương; Thực trạng khởi nghiệp của thanh niên và phụ nữ tỉnh Tuyên Quang. 

    Thông qua hội thảo nhằm tăng cường nhận thức và chia sẻ thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về khởi nghiệp. Từ đó hiểu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương./.

Ngọc Lan


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()