ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 27/09/2019

Hội thảo đánh giá thực trạng nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Lào Cai


Ngày 19/7, tại Sở KH&CN Lào Cai, Sở KH&CN Phú Thọ phối hợp với Sở KH&CN Lào Cai tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và đại diện phân viện đại học tại tỉnh Lào Cai.

Toàn cảnh Hội thảo

    Thực hiện Quyết định số 844 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” với mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển các doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

     Thực hiện đề án trên, tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 247 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”, trong đó chú trọng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ở các ngành, lĩnh vực của tỉnh có tiềm năng thế  mạnh nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

     Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án, tại tỉnh Lào Cai đã có rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công ở các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; nhận thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các cơ quan trong hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh sinh viên và người dân đã được nâng lên. Công tác truyền thông, kết nối đào tạo, hỗ trợ, khuyến khích cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Những người có ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tiếp cận thông tin đầy đủ và có sự hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để khởi sự doanh nghiệp.

      Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những cách làm hay để góp phần tạo môi trường tốt, xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến bổ ích, trao đổi, đánh giá sự phù hợp của Đề án tại tỉnh Lào Cai, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời, góp phần hoàn thành kế hoạch trong những năm tiếp theo và mở ra định hướng nhằm thực hiện thành công Đề án 844. 

 

Ngọc Lan


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()