ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 14/11/2023

Hội nghị tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định về truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa


Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SKHCN triển khai về truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn chất lượng cho các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023, ngày 10/11/2023, tại Nhà văn hóa Thị xã Phú Thọ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Phòng Kinh tế Thị xã Phú Thọ, phòng Nông nghiệp các huyện: Phù Ninh, Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng tổ chức hội nghị Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định về truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tham dự hội nghị có 85 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ công chức Chi cục TCĐLCL, đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế Thị xã Phú Thọ, đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp các huyện: Thanh Ba, Phù Ninh, Đoan Hùng, Hạ Hòa; đại diện các HTX, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn 05 huyện/thị

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, các kiến thức về TXNG, MSMV, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ – CP ngày 14/4/2017, Nghị định 111/2021/NĐ – CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ – CP, xây dựng tiêu và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư 11/2021/TT – BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ KHCN…

Hội nghị giúp các đại biểu nhận thức rõ  về thực trạng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nói chung, cũng như các quan điểm, chủ trương định hướng của Trung ương, của địa phương về phát triển hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Đồng thời đã giúp cho các cấp chính quyền và doanh nghiệp địa phương, có nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động truy xuất nguồn gốc, xác định được giải pháp đúng đắn, hiệu quả để thực hiện tốt Kế hoạch số 1492/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai, áp dụng hệ thống TXNG, mã số mã vạch, ghi nhãn và công bố tiêu chuẩn chất lượng cho các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2020- 2025.

Hiện nay, việc cạnh tranh tại thị trường trong nước và thế giới cực kỳ quan trọng, góp phần quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc đảm bảo hàng hóa có chất lượng tốt là điều quan trọng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần phải đảm bảo cơ sở cho niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng. Vấn đề đặt ra là hệ thống thông tin xuất xứ sản phẩm, hàng hóa được minh bạch từ các công đoạn, sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối đến người tiêu dùng. Do vậy truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang dần trở thành xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc, cho phép người tiêu dùng có thể đi ngược dòng để tra cứu được thông tin, từ sản phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng công đoạn trong sản xuất, chế biến và phân phối.

Nguyễn Việt Hà

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()