ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chủ Nhật, 31/05/2020

Hội nghị trực tuyến Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2020


    Sáng nay 28-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2020 với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh chủ trì.

Đồng chí Chu Ngọc Anh phát biểu tại điểm cầu Bộ KH&CN

     Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận triển khai một số giải pháp KH&CN hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, hội nghị cũng quán triệt và tổ chức triển khai Chỉ thị số 01 ngày 21-4-2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có sự tham gia của Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Thủy Trọng cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ


      Tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố đã báo cáo về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo ở địa phương, trong đó tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đối với tỉnh Phú Thọ, trong năm qua, Sở KH&CN tỉnh cũng đã triển khai ứng dụng nhiều đề tài, dự án KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ thông tin, y học ... vào thực tiễn sản xuất, đời sống, mang lại hiệu quả đáng kể cho kinh tế, xã hội, góp phần vào việc phát triển chung của tỉnh.

      Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đánh giá cao sự nỗ lực của các Giám đốc Sở KH&CN thời gian qua. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu các sở khoa học và công nghệ địa phương tiếp tục chủ động tham mưu lãnh đạo cho tỉnh, thành phố triển khai tốt các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn, bám sát bối cảnh hiện tại và yêu cầu của các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Thực hiện quyết liệt các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp.        

     

Ngọc Lan


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()