ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 15/06/2023

Quy định mới quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đến năm 2030


Hội nghị “Một số quy định mới trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030” được Bộ KH&CN tổ chức ngày 12/6/2023 tại Hà Nội nhằm mục đích hướng dẫn, chia sẻ thông tin về một số quy định do Bộ KH&CN mới ban hành, cũng như sẽ sớm ban hành trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; và các nhà quản lý, nhà khoa học của các Chương trình KH&CN cấp quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (Bộ KH&CN) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua Tổ công tác của Bộ KH&CN tập trung mọi nguồn lực để rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước Đào Ngọc Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ KH&CN đã ban hành các Thông tư gồm: Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, nhằm cụ thể hóa trách nhiệm các Ban Chủ nhiệm, Bộ KH&CN cũng đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN cấp quốc gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về một số quy định mới về xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Quy định mới về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN cấp quốc gia.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời giao nhiệm vụ cho các Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN cấp quốc gia và các đơn vị quản lý thuộc Bộ KH&CN và khẳng định, việc triển khai thành công các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 rất cần sự chung tay của các nhà khoa học, là đại diện các Ban Chủ nhiệm các chương trình KH&CN cấp Quốc gia cũng như các nhà quản lý KH&CN.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ trưởng cho biết, pháp luật về KH&CN hiện nay đang có nhiều điểm chưa đồng bộ với pháp luật các ngành, lĩnh vực liên quan. Điều này dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ KH&CN còn nhiều vướng mắc, chưa phù hợp với hoạt động KH&CN (tính rủi ro, tính mới…). Cơ chế đãi ngộ các nhà khoa học cũng chưa thực sự tương xứng với công sức của các nhà khoa học.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những vấn đề căn cốt trên của ngành KH&CN từng bước nhận được sự chia sẻ và chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại Lễ chào mừng Ngày KH&CN 18/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ quan điểm “chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học” và khẳng định “KH&CN là con đường ngắn nhất để đạt mục tiêu thịnh vượng”.

Đây chính là tiền đề quan trọng để Bộ KH&CN quyết tâm sửa đổi Luật KH&CN năm 2013, cũng như các luật chuyên ngành khác để đồng bộ pháp luật KH&CN, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động KHCN&ĐMST trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình KH&CN cấp quốc gia đến năm 2030, Bộ trưởng đề nghị các Ban Chủ nhiệm sớm bắt tay vào công việc theo Quy chế Tổ chức và hoạt động đã được ban hành; các đơn vị thuộc Bộ chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức xét duyệt các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình, kịp thời phê duyệt các nhiệm vụ đáp ứng kế hoạch của Bộ KH&CN cho các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho các tổ chức chủ trì, nhà khoa học tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia trên cơ sở công bằng, minh bạch, đề cao tính cạnh tranh trong hoạt động KH&CN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị, Chủ nhiệm Chương trình KC.12 về Công nghệ sinh học, GS. Lê Huy Hàm thay mặt Ban Chủ nhiệm bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Bộ, các đơn vị chức năng đã luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình trọng điểm thời gian qua.

Chủ nhiệm Chương trình KC.12 về Công nghệ sinh học GS. Lê Huy Hàm phát biểu nhận nhiệm vụ Ban Chủ nhiệm tại Hội thảo.

“Đứng trước yêu cầu chuyển sang giai đoạn mới - giai đoạn tạo và sáng tạo ra công nghệ, ngành KH&CN Việt Nam đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Điều đó đòi hỏi từ các Ban Chủ nhiệm, các đơn vị chức năng sự tâm huyết, nỗ lực phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để các chương trình đạt được kỳ vọng của Bộ KH&CN, của nhân dân”, GS. Lê Huy Hàm chia sẻ.

Trong thời gian tới, các Ban Chủ nhiệm sẽ tập trung tổ chức, tập hợp lực lượng KH&CN trên cả nước; hoàn thành tốt nhất vai trò cầu nối giữa các nhà khoa học ở các viện, trường, địa phương và doanh nghiệp với các cơ quan chức năng của Bộ; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để sản phẩm KH&CN sớm đến với người dân, doanh nghiệp. Từ đó, đưa KH&CN Việt Nam lên vị trí cao ở khu vực và trên thế giới./.

Theo most.gov.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()